Sytuacja kobiet w IT w 2024 roku
16.12.20203 min
Mateusz Bogdański
Arla Global Shared Services

Mateusz BogdańskiSenior Data ScientistArla Global Shared Services

Big Data do walki ze zmianą klimatu

Poznaj firmę od 7 lat pracującą nad algorytmem, który ma liczyć ilość gazów cieplarnianych emitowanych podczas procesów produkcji mleka. Sprawdź, jak Big Data działa na rzecz ratowania klimatu.

Big Data do walki ze zmianą klimatu

Arla Foods jest spółdzielnią należącą do rolników z branży mleczarskiej. Etos spółdzielni oznacza, że pracujemy wszyscy razem po to, by cały czas tworzyć silniejszą i lepszą organizację z korzyścią dla właścicieli gospodarstw i konsumentów. Ta zasada zawsze leżała u podstaw wszystkiego co robimy, dlatego nadal prowadzimy działalność i jesteśmy coraz silniejsi, już od ponad 100 lat od założenia firmy Arla.

Arla Foods jest pierwszą firmą mleczarską w Europie, która wprowadziła inicjatywę mającą potroić tempo redukcji CO2e w gospodarstwach i zgromadzi jeden z największych na świecie zestawów zweryfikowanych zewnętrznie danych klimatycznych z hodowli bydła mlecznego.

Zmiany klimatu

Walka ze zmianami klimatu jest w ostatnich latach głównym tematem zainteresowania światowych mediów, konsumentów, rządów oraz Unii Europejskiej. Arla jako firma, której w ogromnym stopniu zależy na zrównoważonym rozwoju, stara się także dołożyć swój wkład w walkę z globalnym ociepleniem. Od 1990 roku farmerzy dostarczający mleko do Arli obniżyli swoją emisję gazów cieplarnianych aż o 24%! Jednak firma ma świadomość, że w dalszym ciągu nie są to wystarczające wartości, dlatego zarząd na najbliższe lata postawił przed firmą dwa bardzo ambitne cele:

  • dalsza redukcja emisji gazów cieplarniach o 30% do 2030 roku;
  • osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Cele

Dla realizacji tych ambitnych celów Arla zdecydowała o rozszerzeniu działającego od 2003 roku programu ankietowania farmerów o nazwie Arlagården®, który ma za zadanie weryfikację jakości oraz zarządzania farmą, o informacje związane z emisją gazów cieplarnianych. Jest to pierwszy taki ogólnoeuropejski projekt ochrony klimatu, który został nazwany „Climate Check”. Uczestniczy w nim ponad 90% rolników dostarczających mleko do Arli, którzy odpowiadają za 95% produkcji mleka całej firmy.

Program ten ma pomóc farmerom w zrozumieniu, w jaki sposób ich farmy emitują gazy cieplarniane oraz przedstawić działania, które pomogą w redukcji tej emisji. Każdy farmer będzie poproszony o wypełnienie ankiety, w której znajdą się pytania dotyczące wielkości stada, produkcji mleka, produkcji oraz kupna paszy, zużycia energii i rodzaju paliwa oraz produkcji energii odnawialnej.

W kolejnym kroku dane indywidualnego rolnika zostaną przeanalizowane przez zewnętrznego audytora, który ma za zadanie stworzyć aktualną mapę emisji gazów cieplarnianych danej farmy oraz zaproponować miejsca, w których możliwa jest ich redukcja. Następnie każdy farmer zostanie odwiedzony przez audytora i wspólnie z nim przeanalizuje stworzony raport oraz zaplanuje kolejne kroki, które są możliwe do podjęcia w krótszej oraz dłuższej perspektywie.

Jak to zrobić?

Jednak podstawowe pytanie to w jaki sposób jesteśmy w stanie policzyć jak wygląda emisja CO2e na farmie? Otóż od 2013 roku pracujemy nad algorytmem, który na podstawie danych zebranych o farmie oraz wielu innych czynników, jest w stanie policzyć ile gazów cieplarnianych emitują poszczególne składowe procesu produkcji mleka. Pierwsze wyniki bazowały na niewielkiej próbce około 100 farmerów, jednak przez te wszystkie lata zdobyliśmy odpowiednią wiedzę co pozwoliło nam dopracować algorytm i rozpocząć badanie całej populacji farmerów (około 9700).

Bazując na tych danych zostanie stworzona prawdopodobnie największa na świecie baza danych o procesie produkcji mleka, która zostanie wykorzystana do stworzenia benchmarków, dzielenia się wiedzą w przemyśle mleczarskim oraz szeroko pojętej analizy.MakeAnImpact - miej wpływ!

Artykuł powstał w ramach akcji #MakeAnImpact promującej projekty IT, które mają wpływ na otaczający nas świat. Skierowana jest do do społeczności IT.

<p>Loading...</p>