Neuroróżnorodność w miejscu pracy
8.06.20222 min
Maciej Olanicki

Maciej OlanickiRedakcja Bulldogjob

Angular 14 – niezależne komponenty usprawnią budowanie aplikacji

Najnowsza wersja Angulara wnosi kilka ciekawych nowości i rozwiązuje problem, który królował w issue trackerze od 2016 roku.

Angular 14 – niezależne komponenty usprawnią budowanie aplikacji

Angular 14 to wydanie mające stanowić początek ważnych zmiany w kluczowych aspektach działania frameworka. Ich celem jest uczynienie go jeszcze potężniejszym i ułatwienie pracy programistom. Wśród nich Angular cieszy się bowiem sporą popularnością. Korzysta z niego niemal co piąty programista JavaScript oraz 12% javowców.

Angular 14 – nowości

Dostępna jest już nowa wersja frameworku Angular. Wśród nowości pojawiły się zmiany w kluczowych aspektach Angulara, czyli komponentach – to one, zamiast tradycyjnie pojmowanych zakresów, zapewniają hierarchiczność poszczególnych modułów. 

W Angularze 14 pojawiły się bowiem – na razie w wersji testowej nieprzeznaczonej na produkcję – tzw. samodzielne komponenty. Według twórców w przyszłości przełoży się na to na realne usprawnienia w procesie budowania aplikacji z użyciem Angulara. 


Samodzielne komponenty w Angularze

Dostępne na razie w ramach developer preview samodzielne komponenty mają na celu znacznie ograniczyć konieczność stosowania NgModules. Zamiast zależnych modułów, rozwój Angulara w przyszłości ma się raczej skłaniać do wykorzystania niezależnych komponentów, choć oczywiście nie ma tu mowy o żadnej eliminacji NgModules.

W praktyce samodzielny komponent ustanawia się po prostu przez flagę standalone: true, która pozwala dodawać imports do komponentu bez konieczności stosowania NgModule():

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [
    ImageComponent, HighlightDirective, // import niezależnych komponentów, dyrektyw i pipes
    CommonModule, MatCardModule // i NgModules
  ],
…


Ścisłe typowanie w formularzach

Kolejna zmiana w najnowszej wersji Angulara to wprowadzenie ścisłego typowania dla formularzy w paczce Angular Reactive Forms, co oczywiście ma się przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa. Dzięki temu będziemy mieli gwarancję, że wartości będą miały bezpieczne typowanie.

Wprowadzenie ścisłego typowania do reaktywnych formularzy oznacza koniec problemu, który był najczęściej podnoszony w issue trackerze Angulara na GitHubie – dość powiedzieć, że po raz pierwszy był on zgłoszony pod koniec 2016 roku.


Rozszerzona diagnostyka

W nowej wersji frameworka pojawiła się także odświeżona, rozszerzona diagnostyka programistyczna. Można dzięki niej uzyskać szczegółowe ostrzeżenia dotyczące czasu kompilacji wraz z konkretnymi sugestiami o tym, co usprawnić.

Pomniejszych nowości eliminującej konkretne błędy jest więcej, z pełną listą zapoznać można się w dokumentacji dostępnej tutaj. Najnowsza wersja Angulara zostałą napisana w TypeScript 4.7 i będzie zgodna z ES2020. 

<p>Loading...</p>