5.06.20202 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Android Studio 4.0 otrzymuje edytor ruchu i wiele innych

Najnowsza aktualizacja Android Studio, czyli wersja 4.0, przyniosła ze sobą wiele fascynujących nowości, takich jak edytor ruchu, czy ulepszony Layout Inspector.

Android Studio 4.0 otrzymuje edytor ruchu i wiele innych

Google wypuścił Android Studio 4.0, które jest sporą aktualizacją. Nowa wersja zawiera takie funkcje jak ulepszony Layout Inspector, nowy Build Analyzer oraz edytor ruchu. Samo Android Studio jest oparte na JetBrains IntelliJ IDEA, a wersja 4.0 korzysta z IDEA 2019.3.3. Głównymi językami programowania obsługiwanymi przez Android Studio są Java oraz Kotlin, jednak to nie wszystko. Developerzy również mogą korzystać C oraz C++, aby użyć Android NDK (czyli Native Development Kit) i instalować wtyczki innych języków, takich jak Dart (używany przez międzyplatformowy framework Flutter). 

Nowe funkcje


Edytor ruchu

Najbardziej ekscytującą nowością, która pojawiła się w nowym Android Studio, jest edytor ruchu. Ficzer ten pozwala na manipulowanie elementami z biblioteki MotionLayout, które są podstawą animacji w aplikacjach Androida. Edytor ruchu może wygenerować plik XML obsługujący stany Start oraz End, klatki kluczowe, czy efekty przejścia. 


Aby uruchomić edytor ruchu, należy zacząć od dodania ConstraintLayout do projektu, który wymaga zadeklarowania repozytorium maven.google.com w pliku gradle i dodania zależności do biblioteki ConstraintLayout w następujący sposób:

dependencies { 
implementation "androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.0-beta6"
}


Dodawszy ConstraintLayout do projektu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w preview Layout Editora i wybrać opcję Convert to MotionLayout, jak widać poniżej:


Po przekonwertowaniu ConstraintLayout na MotionLayout, do katalogu zawierającego plik XML jest również dodawany plik Motion Scene (plik .xml z _scene dołączonym do nazwy Twojego layoutu).


Live Layout Inspector

Użytkownicy Android Studio mogą teraz na żywo monitorować UI swojej aplikacji, co pozwala na szybsze debugowanie. Do nowych ficzerów Layout Inspectora należą m.in. dynamiczna hierarchiczność layoutów, które aktualizują się razem z wyglądem urządzenia oraz widok 3D pozwalający na śledzenie hierarchii widoków aplikacji podczas uruchomienia z perspektywy trójwymiarowej. 


Build Analyzer

Kolejnym nowym ficzerem w Android Studio 4.0 jest Build Analyzer, który służy jako profiler procesu budowania, pokazując, ile czasu zostało poświęcone danemu etapowi. Narzędzie to wyszukuje elementy, które zabierają najwięcej czasu, lub takie, które nie wspierają postępującego procesu budowania, a więc są niepotrzebnie uruchomione. 


Inne funkcje

Android Studio 4.0 zawiera również live templates dla klas Kotlina oraz clangd, który jest teraz dostępny w edytorze kodu C++. Tych funkcji i nowości jest naprawdę sporo, a ich pełna lista znajduje się na tej stronie.

<p>Loading...</p>