30.05.20223 min
Maciej Olanicki

Maciej OlanickiRedakcja Bulldogjob

Analityk IT – praca i zarobki w Polsce

Sprawdź, ile zarabia Analityk IT w zależności od specjalizacji, stażu, formy i miejsca zatrudnienia.

Analityk IT – praca i zarobki w Polsce

Nie zawsze adekwatne jest założenie, że aby wejść do polskiej branży IT, trzeba wykazywać konkretne umiejętności w zakresie programowania, testowania czy architektonicznego myślenia o produkcie. 

Nie mniej ważna jest umiejętność takiego zagospodarowania zasobów, aby rezultat prac był najbardziej satysfakcjonujący dla końcowego odbiorcy. Ten merytoryczno-biznesowy nadzór nad produktem częsta ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia, jakim jest dostarczenie na rynek takiego produktu, na który był podaż.

Co robi analityk IT?

Tym właśnie zajmują się analitycy w branży IT. Oczywiście funkcjonują oni w swoich specjalizacjach. Warto zatem przeanalizować, jak kształtują się ich warunki pracy i zarobki. Z pomocą przychodzi Raport z Badania Społeczności IT

Nie będzie krzywdzącą przesadą stwierdzenie, że analityk IT stanowi swoisty odpowiednik account managera „with extra steps”. To ważna funkcja, bo to on w zespole projektowym stanowi reprezentację klienta. Zdecydowana większość, bo 38%, analityków IT koncentruje się na analityce biznesowej, jako priorytet ustalający klienckie potrzeby. 

Nieco mniej, bo 32%, pracuje z danymi, co można traktować jako okres przejściowy – aż 58% analityków nie wykorzystuje w ogóle modelowania. Biorąc pod uwagę popularność wolnych frameworków wykorzystywanych właśnie w tym celu, a także popularność łagodnego w krzywiźnie uczenia Pythona, zapewne będzie się to zmieniać. Procesy notacji i modelu czy PowerBI będą wzbogacane (już są!) o informacje wynikające z uczenia maszynowego trenowanego na większych zbiorach danych.

Słowem – analityk IT to ciekawa specjalizacja, o której dziś można powiedzieć, że jej ważkość będzie w ciągu najbliższych lat rosnąć, a nie maleć

Analityk IT – realia pracy

No dobrze, ale jak pracuje się dziś w Polsce jako analityk IT? Według przeprowadzonych przez Bulldogjob Badań społeczności IT 2022, lwią część (88%) analityków IT stanowią specjaliści pracujący nie u klienta, lecz w firmie dostarczającej produkt na rynek. 

W zakresie kompetencji technicznych trudno o zaskoczenie – znajomość języków programowania sprowadza się do SQL i wspomnianego Pythona, co stanowi logiczną konsekwencję pracy z danymi. Prawie 1/5 analityków IT nie zna żadnego języka programowania. 

Nasze badanie wykazało także, że analitycy pracują raczej w małych zespołach. Pracę w grupach maksymalnie 10-osobowych zadeklarowało 30% badanych, w jeszcze mniejszych grupach pracuje 22% ankietowanych. Umiarkowanie blado na tym tyle wypadają większe zespoły: w grupach liczących powyżej 10 osób pracuje 19% specjalistów.

Analityk IT – zarobki

Po nakreśleniu ogólnych realiów pracy Analityka IT w Polsce czas na konkrety, czyli w naszym przypadku na pieniądze. Rzecz jasna jak w całym IT gaża jest ściśle uzależniona od formy zatrudnienia, a także od formatu opodatkowania i ubezpieczenia.

Analityk IT zatrudniony na umowie o pracę może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 7 000-7 600 zł „na rękę”. Zgoła inaczej sprawy się mają, jeśli pracownik zdecyduje się na założenie lub dołączenie do działalności gospodarczej. Wówczas specjalista w zakresie Business Intelligence może liczyć nawet na 20,5 tys. zł, przy czym jest to kwota netto na fakturze. Trzeba z niej jeszcze opłacić PIT i ZUS, często VAT. Na tych samych zasadach analityk systemowy zarobi 17,2 tys. zł, a biznesowy 15,5 tys. zł

Nie od razu Rzym zbudowano – na wysokość zarobków odczuwalny wpływ ma także doświadczenie. Weźmy jako przykład relację regulowaną przez umowę o pracę, bo ta jest w Polsce najpopularniejsza. Młody analityk, junior, zarabia według naszych danych średnio 4,8 tys. zł. Po 3-4 latach może liczyć na 6,9 tys zł, zaś analityk IT na poziomie seniorskim zarabia więcej niż 9 tys, zł.

Doskonalić można się oczywiście dalej (i zarabiać więcej – Team Leader na UoP zarobi około 11 tys. zł.), jednak będzie to już wymagało nie tyle kompetencji technicznych czy analitycznych, co menedżerskich.

Analityk-syntetyk

Mimo braku zanurzenia w technikaliach rola analityka IT zdaje się perspektywiczna. Niejeden autor powieści SF dostrzegał potrzeby pośrednictwa między światem wysoko wyspecjalizowanych techników a ich klientami, np. genialny Peter Watts nazwałby analityków IT „syntetykami”. Osobom zainteresowanym tą drogą rozwoju możemy polecić następujące publikacje:

<p>Loading...</p>