31.08.20222 min
Agnieszka Piętka
Asseco Poland S.A.

Agnieszka PiętkaFullstack DeveloperAsseco Poland S.A.

5 przykładów użycia Gita, które ułatwią Ci życie, cz. 2

Sprawdź 5 poleceń, które ułatwią Ci poruszanie się po szybkim, skalowalnym i rozproszonym system kontroli wersji w Git.

5 przykładów użycia Gita, które ułatwią Ci życie, cz. 2

Kontrola wersji odgrywa bardzo ważną rolę w każdym projekcie programistycznym. Polega ona na śledzeniu zmian i zapewnianiu kontroli nad kodem źródłowym. Jednym z popularniejszych narzędzi jest Git, który jest szybkim, skalowalnym i rozproszonym system kontroli wersji z niezwykle bogatym zestawem poleceń.

Oto pięć kolejnych przykładów, które mogą zmienić sposób, w jaki pracujesz z Gitem.

1. Aliasy

Jednym z najbardziej znaczących sposobów usprawnienia codziennego przepływu pracy jest tworzenie aliasów dla typowych komend. Zamiast wpisywać w konsoli długie polecenia, możemy utworzyć do  nich skróty, przez co zaoszczędzimy trochę czasu przy wpisywaniu.

Możesz użyć następujących poleceń, aby utworzyć aliasy dla najczęściej używanych poleceń Git, czyli checkout, commit i branch.

Aliasy Git

W ten sposób, zamiast w konsoli wpisywać git checkout develop możemy git co develop. Oczywiście w tym przypadku oszczędność czasu nie jest bardzo duża, ale w przypadku dłuższych poleceń z wieloma flagami bardzo ułatwia to sprawę.

 2. Usunięcie lokalnych gałęzi

które nie istnieją już w zdalnym repozytorium

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz przestarzałe gałęzie w lokalnym repozytorium, które już nie istnieją w zdalnym. Aby nie zaśmiecać sobie repozytorium, można je usunąć przy każdym pobieraniu.

Usunięcie lokalnych gałęzi w zdalnym repezytorium

Można też zmienić to poprzez modyfikację w pliku ~/.gitconfig:

[fetch]
prune = true

3. Resetowanie plików

W trakcie modyfikacji swojego kodu nagle zdajesz sobie sprawę, że wprowadzone zmiany nie są trafione i chcesz je zresetować. Zamiast klikać "cofnij" wszystko, co edytowałeś, możesz zresetować swoje pliki do HEAD gałęzi:

Resetowanie plików Git

Aby usunąć pojedynczy plik:

$ git checkout HEAD -- path/to/file


Jeżeli już zatwierdziliśmy zmiany i chcemy je przywrócić do obszaru roboczego, ale nie chcemy ich usuwać należy użyć polecenia:

4. Autokorekta

Wszyscy czasami robimy literówki, ale jeśli mamy włączoną funkcję autokorekty, to pozwalamy, by Git automatycznie naprawił błędnie wpisaną komendę.

Załóżmy, że chcesz sprawdzić status za pomocą git status, ale przypadkowo wpisujesz git stats. W normalnych okolicznościach Git mówi, że „stats” nie jest prawidłowym poleceniem:

Autokorekta git

Aby uniknąć takiego scenariusza, możemy uruchomić autokorektę w konfiguracji:

autokorekta w konfiguracji git

5. Scalanie innej gałęzi z domyślną wiadomością

Zazwyczaj, jeśli wykonasz polecenie git merge <nazwa_gałęzi>, to ta gałąź zostanie scalona z bieżącą gałęzią. Scalanie tworzy commita, a Git prosi o edycję komunikatu o zatwierdzeniu. Możesz uniknąć edycji i po prostu zaakceptować domyślną wiadomość używając komendy:

scalenie z inną gałęzią w git


Sprawdź 5 wcześniejszych przykładów użycia Gita, by ułatwić sobie codzienną pracę.

Bonus

Jeżeli potrzebujemy pobrać aktualne źródła z głównej gałęzi a aktualnie pracujemy na gałęzi rozwojowej to możemy przełączyć na gałąź główną następnie pobrać zmiany i znów przełączyć się na gałąź rozwojową. Jest też prostszy sposób — można użyć polecenia:

polecenie aktualizacji źródeł git

Mam nadzieję, że się Wam przydadzą :)

<p>Loading...</p>