5.03.20237 min
Pen Magnet

Pen Magnet

Introwertyku! Tych 3 cech potrzebujesz, by być świetnym programistą

Poznaj cechy, które powinien posiadać introwertyk, by móc stać się bardzo dobrym programistą.

Introwertyku! Tych 3 cech potrzebujesz, by być świetnym programistą

Kiedy wszedłem do branży programistycznej, byłem zdumiony skrajnym uprzedzeniem mojej firmy do ekstrawertycznych programistów. Ci, którzy mówili więcej niż wszyscy, zawsze uzyskiwali pożądany przez siebie efekt: podwyżka, awans, czy sponsorowanie wyjazdów do krajów rozwiniętych.

Świat jest z natury nastawiony na ekstrawertyków

Nie byłem do końca introwertykiem, ale brakowało mi umiejętności reprezentacyjnych, jeśli chodzi o mówienie o technologii. Głęboko wierzyłem, że brak wiedzy programistycznej nigdy nie powinien być rekompensowany pustymi słowami. Jednak w moim ówczesnym teamie ta cecha przyczyniła się do wielku sukcesów.

Nie wiedziałam, że to, czego doświadczam, to problem globalny. Susan Cain, autorka bestsellerowej książki „Ciszej proszę: Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać”, twierdzi, że świat jest z natury nastawiony na ekstrawertyków.

Moje przygnębienie utrzymywało się do czasu, kiedy poznałem kilku naprawdę wspaniałych specjalistów oprogramowania, którzy byli introwertykami i udało im się dokonać wielkiego sukcesu. Nie tylko ich podziwiałem, ale poznałem też cechy, które sprawiały, że byli podziwiani. Choć zdobycie czyjegoś uznania jest wzniosłym ideałem w tak stresującej branży, jaką jest oprogramowanie, często można je zdobyć, spełniając proste wymaganie - dopasowanie się do firmy, nie tylko na czas rozmów kwalifikacyjnych, ale przez cały czas wykonywania pracy.

Ten artykuł ma na celu opisanie trzech cech, które sprawiają, że introwertyczni programiści świetnie sprawdzają się w firmach programistycznych. Jednak zanim zgłębimy temat, chciałbym omówić, co sprawia, że są one istotne dla każdej firmy programistycznej.

Typy osobowości według testu Myers-Briggs

Korporacje na całym świecie od dawna stosują techniki psychometryczne, aby ocenić, na ile kandydat pasuje do kultury firmy, a dokładniej do roli, o którą się ubiega.

Wśród nich najbardziej znane są testy psychometryczne MBTI (Kwestionariusz Myers-Briggs). Jest to unikalny typ osobowości, powstały z połączenia 4 podstawowych cech osobowości.

Według MBTI każdą osobę można określić za pomocą 4-wymiarowego typu osobowości. Mogą to być wymiary:

  • Ekspresja: Ekstrawertycy vs Introwertycy (E vs I) - można być E lub I, ale nie obydwoma.
  • Gromadzenie informacji: Poznający (S) vs Intuicyjny (N) (S vs N) - można być S lub N, ale nie obydwoma.
  • Podejmowanie decyzji:Myślący (T) vs Odczuwający (F) (T vs F) - można być T lub F, ale nie obydwoma.
  • Planowanie: Osądzający (J) vs Obserwujący (P) (J vs P) - można być J lub P, ale nie obydwoma.


Testy psychometryczne oparte na MBTI zadają kandydatowi szereg pytań, z których każde reprezentuje parę (Ekstrawertycy vs Introwertycy), a na podstawie odpowiedzi przypisują punkt do cechy.

W 32-punktowym teście opartym na MBTI, każdy wynik cechy mógłby wyglądać tak:

Ekspresja: E: 5, I:3 => Wygrywa E
Gromadzenie informacji: S:2, N:6 => N wygrywa
Podejmowanie decyzji: T: 3, F: 5 => F wygrywa
Planowanie: J: 1, P: 7 => P wygrywa


W oparciu o wyniki, jesteś osobą ENFP.


Cechy ENFP z powyższego zdjęcia:

  • Entuzjastyczny, Kreatywny, Spontaniczny, Optymistyczny, Wspierający, Wesoły.
  • Inspiracja
  • Cieszy się z rozpoczynania nowych projektów.
  • Dostrzega potencjał w innych.


Według MBTI nie można jednak być osobą ESNT ani ISTF, bo nie można być jednocześnie wrażliwym i intuicyjnym, ani myśleć i czuć.

Ta atomowa natura cech ściągnęła ostatnio na MBTI pewną krytykę, ponieważ daje niedokładną ocenę. Obecność sprzecznych cech jest rzeczą całkowicie ludzką, ale natura testów MBTI zmusza kandydata do przyjęcia jednej z tych podwójnych cech — tym samym maskując jego prawdziwą tożsamość.

W moimeBooku o rozmowach kwalifikacyjnych z Senior Developerami, poświęciłem rozdział temu, jak MBTI wpływa na testy psychometryczne w zakresie oprogramowania. Doskonale określa dopasowanie do roli, ale jest mniej niż doskonałe, jeśli chodzi o ocenę dopasowania do kultury.

Jestem jednak pewien, że testy oparte na MBTI są szeroko rozpowszechnione w instytutach badawczych zajmujących się oprogramowaniem oraz w działach R & D, w których znaczenie dopasowania do roli przeważa nad dopasowaniem do kultury. Niektóre firmy produkujące powszechnie dostępne oprogramowanie, które nie chcą się zmieniać, mogą również przeprowadzać rozmowy w oparciu o MBTI. Znany format metody STAR firmy Amazon również ma swoje korzenie w kategoryzacji osobowości opartej na tej metodzie.

Najbardziej pasująca rola programowa dla introwertyków

Według strony internetowej 16personalities, każdy typ osobowości MBTI pasuje do określonej roli w organizacji.

Jak można zaobserwować na zdjęciu, introwertycy (z literką I) mogą wpasować się w te 8 ról: Architekt, Logistyk, Adwokat, Mediator, Logistyk, Obrońca, Wirtuoz i Poszukiwacz przygód.

Z tych 8, architekt jest jedynym pasującym typem osobowości, jeśli chodzi o oprogramowanie. Z pewnością można wnieść wartość do organizacji, będąc jednym z pozostałych 7 typów, ale są one trudne do wykazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Będąc introwertykiem, jesteś już uzbrojony w najważniejszą cechę Senior Developera: zachowujesz swoje myśli dla siebie, dopóki nie dojrzeją, i:

  • albo czas jest odpowiedni, a Twój zespół bardzo potrzebuje nowej myśli/perspektywy, i
  • wszyscy inni już się wypowiedzieli.


Co pozostaje, aby zostać architektem oprogramowania? Od INTJ trzeba zdobyć umiejętności N (intuicyjne), T (myślące) i J (osądzające).

Uzupełnijmy luki za pomocą cech MBTI.

N-Intuitive

Dane są pomocne. Intuicja pozwala jednak sporo zaoszczędzić na niepotrzebnych eksperymentach z danymi, które są kosztowne i czasochłonne. Na moim ostatnim spotkaniu zespołu Product Manager zaproponował wygenerowanie zdarzenia analitycznego za każdym razem, gdy użytkownik odwiedził stronę produktu. Wszyscy się zgodzili, z wyjątkiem starszego kolegi, który był odpowiedzialny za wdrożenie tej funkcji. Był milczący - idealny przykład introwertycznego dewelopera. Jak zwykle jego milczenie sprawiło, że Product Manager zapytał właśnie jego jego opinię. Powiedział:

Mam przeczucie, że to będzie za dużo. Rejestrujmy zdarzenie za każdym razem, gdy użytkownik kliknie przycisk „Więcej informacji” - który jest znacznie bardziej znaczącą interakcją tuż przed przyciskiem „Kup”. Jeśli będziemy rejestrować wizytę na stronie produktu, obciążymy serwery analityczne dużą liczbą odwiedzających, którzy nie są potencjalnymi kupującymi.


Produktu Manager odpowiedział, że nie możemy polegać na przeczuciach. Na to deweloper odpowiedział:

W przypadku braku wcześniejszych danych, przeczucia to wszystko co nam pozostaje. Zastanów się: Jeśli zdecydowałeś się na zakup pewnego produktu z naszej strony, to tuż przed naciśnięciem przycisku „Kup”, które zdarzenie ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia? Odwiedzasz stronę produktu czy naciskasz „więcej informacji”?


Product Manager zaniemówił. Każdy z obecnych na sali znał odpowiedź. Początkujący programista polega na umiejętnościach i danych, i robi to, o co go poproszono. Doświadczony architekt oprogramowania polega na swoim przeczuciu i dostarcza wartość nawet wtedy, gdy czegoś nie wykonuje.

T-Thinking

Dobry architekt oprogramowania zawsze działa w najlepszym interesie firmy i jest na tyle inteligentny, że potrafi spleść z tym swój osobisty rozwój zawodowy, działa racjonalnie. Jednocześnie nie jest nieugięty, by sztywno trzymać się wiedzy z książek. Wie, kiedy należy przestrzegać zasad, kiedy można je pominąć dla ochrony większego dobra, a kiedy ich złamanie jest nieuniknione.

Choć na sercu leży mu dobro wszystkich, jest daleki od stronniczości. Nie jest kimś, kto daje się łatwo sprowokować. Dobry programista słucha nie uszami, ale mózgiem. Daje swoim kolegom z zespołu i kierownictwu dużo miejsca, by mogli dać upust swoim emocjom, ale kiedy przychodzi do osądzania, nie ucieka się do niczego poza własnym intelektem.

I wreszcie, myśli dobrego architekta najlepiej wyrażają się w kodzie, który pisze/projektuje, lub w dokumentach, które sporządza. Nie jest kimś, kto poświęca nadmierną ilość energii na wyjaśnianie innym swojego sposobu myślenia.

J-Judging

Jeśli chodzi o definicję MBTI, osądzanie oznacza tworzenie zasad, które mogą być łatwo wdrożone przez każdego w zespole, niezależnie od czasu czy stażu pracy.

Czy chodzi o budynek, czy oprogramowanie, dobry architekt układa swoje plany z dokładnością co do milimetra. Dodatkowo przygotowuje schemat swojej pracy, aby umożliwić kolejnym członkom zespołu stosowanie tego samego formatu. Pozostawia bardzo mało miejsca na pomyłki czy wątpliwości.

Przeciętny architekt szybko buduje funkcje a dobry buduje możliwości budowania funkcji. Dzięki tym możliwościom nawet junior może dodać dowolną funkcję w bardzo krótkim czasie.

Komunikacja jest ważnym czynnikiem wpływającym na dobre funkcjonowanie każdego zespołu. Jednak po ustaleniu głównych zasad, gdy chodzi o standardowe detale, komunikacja jest największą przeszkodą na drodze produktywności. Dobry architekt dokumentuje dokładnie, aby zminimalizować potrzebę komunikacji i zmaksymalizować produktywność zespołu.

Wnioski

Pomimo idealnych definicji cech, oceny MBTI nie są najprawdziwszym wyznacznikiem kandydata do programowania. Osoby z działu kadr i rekrutacji nie zawsze dobrze radzą sobie z przełożeniem cech MBTI na odpowiednie pytania.

Widziałem wielu zdolnych architektów oprogramowania, którzy zostali odrzuceni przez duże firmy. Chociaż dobrze je rozumiem, to mnie również wielokrotnie odrzucano.

Jeśli już jesteś introwertykiem, to jeśli tylko będziesz pamiętać o cechach NTJ, Twoja metamorfoza w kierunku roli dobrego programisty przebiegnie sprawniej i szybciej i to tylko kwestia czasu, kiedy spotkasz swoją bratnią duszę MBTI, która zobaczy w Tobie potencjalnego architekta.

A kiedy to już się stanie, przyjdzie czas na budowanie wielkich rzeczy i czerpanie niebywałych korzyści ze swojej introwertyczności.Oryginał tekstu w języku angielskim przeczytasz tutaj.

<p>Loading...</p>