Neuroróżnorodność w miejscu pracy
10.05.20225 min
Amy J. Andrews

Amy J. AndrewsContent StrategistZone of Freedom

11 pojęć JavaScript, które musisz znać, aby lepiej się rozwinąć

Poznaj 11 pojęć, które pomogą Ci w rozwinięciu swoich umiejętności jako JavaScript developer.

11 pojęć JavaScript, które musisz znać, aby lepiej się rozwinąć

Każdy JS developer powinien rozumieć podstawowe koncepcje dotyczące tego jakże złożonego języka. Poniższe zagadnienia to nie wszystko, ale można je potraktować jako fundamentalne i takie, które trzeba znać, aby się rozwinąć. Zaczynajmy!

1. Immediately Invoked Function Expression (IIFE)

Takim mianem określa się funkcję, którą wywołuje się zaraz po swoim utworzeniu. Jak można zdefiniować IIFE? Spójrz na poniższy przykład:

(() => console.log(‘Hello world’))();


W momencie, gdy wykonamy kod, w konsoli natychmiast pojawi się Hello World. IIFE używa się dla ochrony dostępu do zmiennych. Wtedy do zmiennych zdefiniowanych w IIFE nie można uzyskać dostępu z zewnątrz. Takie coś pomaga w pisaniu kodu, który łatwiej się utrzymuje i zwiększa szanse na uporządkowany kod źródłowy. 

2. Model-View-Controller

Takiej struktury używa się w prawie każdym języku programowania. Jest to popularny koncept, który przydaje się przy układaniu kodu w różne warstwy (np. data, view, logic) i traktowanie ich jako oddzielnych elementów. 

W miarę, jak projekt się powiększa, to będziemy potrzebować struktury do bezproblemowego zwiększenia skali. MVC jest tutaj jednym z pewniejszych wyborów. Gdy będziesz dodawać nowe funkcje lub szukać błędów, to podziękujesz sobie za poświęcenie czasu na dodanie struktury Model-View-Controller. Naprawdę.

3. Domknięcie

Używamy tego konceptu, gdy tworzymy funkcję wewnętrzną. Ma ona dostęp do zmiennych i parametrów funkcji zewnętrznej, nawet gdy funkcja zewnętrzna już zakończyła działanie.

Domknięcie pozwala na dostęp do danych wewnątrz funkcji bez potrzeby bezpośredniego modyfikowania ich. W taki sposób możesz chronić swój kod, dając innym możliwość rozbudowywania go - zwłaszcza gdy udostępniasz innym swoją bibliotekę. 

const sayHelloTo = name => {
 let message = ‘Hello ‘ + name;
 return () => console.log(message);
}
const sayHelloToAmy = sayHelloTo(‘Amy’);
sayHelloToAmy(); // Hello Amy

4. Async/await

Async/await umożliwia przetwarzanie asynchroniczne - takie coś dzieje się zazwyczaj przy wywoływaniu API. Dane muszą być w pełni pobrane, zanim pojawią się w widoku.

Async/await szczególnie przydaje się przy unikaniu piekła wywołań zwrotnych. Być może też tak jak ja, nie lubisz też zagnieżdżonego kodu - sprawia to, że jest on brzydszy i trudniejszy do utrzymania.

Poniżej przykładowe użycie async/await:

const displayData = async () => {
 const data = await fetch(‘https://api.github.com/repositories');
 const jsonData = await data.json();
 console.log(jsonData);
};
displayData();

5. Zakres

W JS mamy dwa rodzaje zakresu: lokalny i globalny. Wyobraź sobie, że zakres zmiennych jest jak krowa przywiązana liną do słupa - przez to porusza się tylko po ograniczonym terenie, co zależy od długości liny. Zmienna lokalna jest właśnie przywiązana krótką liną, a zmienna globalna w ogóle nie jest przywiązana i może sobie chodzić, gdzie chce. 

Na przykład:

// Global scope
const globalCow = ‘global cow’;
const showCow = () => {
 const localCow = ‘local cow’;
 return globalCow;
};
const clonedCow = globalCow;
const mixedCow = globalCow + localCow; // error: Uncaught ReferenceError: localCow is not defined


Jak widać, zmienna globalCow może być używana w dowolnym miejscu, a nawet w lokalnym kontekście funkcji showCow. Nie możesz jednak używać zmiennej localCow poza funkcją showCow, ponieważ jest ona zdefiniowana lokalnie.

6. Typy prymitywne i złożone

Nie jest tak łatwo po prostu przypisać wartość do zmiennej - musisz wiedzieć, czy masz do czynienia z wartościami, czy referencjami. W innym przypadku pewnie przez przypadek zmienisz wartości. 

Wszystko jest proste, jeśli przypisujesz typy prymitywne, takie jak ciągi znaków, liczby, czy boolean - to wszystko są wartości. 

Sprawy nieco się komplikują, jeśli zaczynasz przypisywać obiekty, tablice i funkcje. W takim wypadku mówimy o typach złożonych, które nie przechowują tak naprawdę konkretnych wartości, a referencje do wartości w pamięci. 

Na przykład:

let num1 = 1;
let num2 = num1;
// Changing num2’s value does not change num1’s value
num2 = 4;
console.log(num1); // 1
console.log(num2); // 4

let arr1 = [‘Amy’, ‘John’];
let arr2 = arr1;
// Changing elements’ value in arr2 leads to changing elements’ value in arr1
arr2[0] = ‘Jane’;
console.log(arr1); // [“Jane”, “John”]
console.log(arr2); // [“Jane”, “John”]

7. Wywołanie zwrotne

Wywołanie zwrotne w JS to funkcja, która zostaje wykonana po wywołaniu innej funkcji. Funkcję wywołania zwrotnego można przekazać do innych funkcji jako parametr. 

Po nam więc wywołania zwrotne? W normalnych warunkach pisany kod uruchamia się w sekwencji od góry do dołu. W innych przypadkach mamy też zadania, które trzeba wykonać przed pozostałymi - wtedy wywołania zwrotne się przydają. 

const fetchUsers = callback => {
 setTimeout(() => {
  let response = ‘[{name: “Amy”}, {name: “John”}]’;
  callback(response);
 }, 500);
};
const showUsers = users => console.log(users);
fetchUsers(showUsers);


W powyższym przykładzie wywołujemy funkcję fetchUsers i przekazujemy funkcję wywołania zwrotnego showUsers jako parametr. Kiedy wszystkie dane są już załadowane, to showUsers wyświetli je na ekranie. 

8. Prototyp

Za każdym razem, gdy tworzymy funkcję lub obiekt w JavaScript, zostanie do nich dodany prototyp. Prototyp to obiekt domyślnie powiązany z funkcjami i obiektami, w którym możemy dołączyć dodatkowe właściwości, mogące być “dziedziczone” przez inne obiekty.

Na przykład:

function Person() {
 this.name = ‘Amy’;
 this.age = 28;
}
Person.prototype.job = ‘Programmer’;
Person.prototype.showName = function() {
 console.log(‘My name is ‘ + this.name);
}
let person = new Person();
person.showName(); // My name is Amy

9. Klasa

Przed ES6, w JavaScript nie było klas - można było jedynie definiować funkcyjne konstrukcje, które emulowały działanie klas.

function Book(title) {
 this.title = title;
}
Book.prototype.showTitle = function() {
 console.log(this.title);
};
let book = new Book(‘JavaScript’);
book.showTitle(); // JavaScript


Od ES6 można tworzyć rzeczywiste klasy, tak jak w innych językach, które mają klasy:

class Book {
 constructor(title) {
  this.title = title;
 }
 showBook() {
  console.log(this.title);
 }
}
let book = new Book(‘ES6’);
book.showBook();


Takie coś jest wygodne, ponieważ łączy kilka sposobów tworzenia klas w jedną.

10. Destrukturyzacja

To czysty sposób na wyodrębnienie właściwości z obiektów.

Podstawowe użycie:

const person = {
 name: ‘Amy’,
 age: 28
};
let { name, age } = person;
console.log(name); // Amy
console.log(age); // 28


Zmienne mogą być takie same, jak nazwy właściwości (jak powyżej). Możesz też zdefiniować nowe:

let { name: newName, age: newAge } = person;
console.log(newName); // Amy
console.log(newAge); // 28

11. Operator Spread

Operator ten daje dostęp do wnętrza obiektu iterowalnego. Mówiąc krótko, jest to szybki i zwięzły sposób dodawania elementów do tablic, łączenia obiektów lub wyciągania poszczególnych elementów z tablicy, a następnie przekazywania ich do funkcji.

// Combining Arrays
let arr1 = [1, 2, 3];
let arr2 = [4, 5, 6];
let arr3 = […arr1, …arr2];
console.log(arr3); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
// Combining Objects
let obj1 = {
 name: ‘Amy’,
 age: 28
};
let obj2 = {
 job: ‘programmer’
};
let obj3 = { …obj1, …obj2 };
console.log(obj3); // {name: “Amy”, age: 28, job: “programmer”}
// Spreading out an array and pass it to a function
const sum = (…arr) => {
 const length = arr.length;
 let sum = 0;
 for (let i = 0; i < length; i++) {
  sum += arr[i];
 }
 return sum;
};
let arr = [3, 5, 3, 2, 1];
console.log(sum(…arr)); // 14
console.log(sum(3, 5, 4, 1)); // 13

Podsumowanie

Czy wszystkie powyższe zagadnienia są jasne? Jeśli nie, to czas z nimi poćwiczyć i się rozwijać. Coś Wam jeszcze przychodzi do głowy? Dajcie znać w komentarzach!


Oryginał tekstu w języku angielskim możesz przeczytać tutaj

<p>Loading...</p>