23.04.20195 min
Jonathan Saring

Jonathan SaringBit

11 bibliotek JavaScript na 2019 rok

Oto 11 przydatnych bibliotek JavaScript, które przyspieszą Twoją pracę.

11 bibliotek JavaScript na 2019 rok

JavaScript pozostaje najpopularniejszym i najczęściej używanym językiem programowania w 2019 r. Tym samym stale i płynnie rozwija się wokół niego pewien ekosystem.


Mimo tego, stosunkowo mała „standardowa biblioteka” Javascriptu raczej się nie zmieni. Wiele popularnych bibliotek powstało na GitHubie w ciągu ostatnich kilku lat, właśnie po to, by wypełnić tę lukę. Poniżej krótka lista przydatnych i dobrze utrzymywanych bibliotek.

Wskazówka: użyj Bit, by odkrywać i instalować tylko określone funkcje z tych bibliotek. Możesz znaleźć wiele z nich w społeczności Bit lub udostępniać jej funkcję odnalezione przez siebie.

Funkcje Ramda z Bitem: wybierz, odtwórz, zainstaluj.

Component Discovery i Collaboration · BitBit

Underscore & Lodash (dah)

Większość z Was prawdopodobnie już je zna. Underscore zostało zbudowane, aby zapewnić funkcje użytkowe dla typowych zadań w JavaScripcie. Lodash, najczęściej pobierany z NPM, od którego zależy najwięcej pakietów, który został zbudowany w celu zapewnienia spójniejszej obsługi iteracji między środowiskami dla tablic, łańcuchów znaków i obiektów. Od tego czasu stał się nadzbiorem Underscore i oba są utrzymywane przez tych samych głównych współtwórców. Oba powinny zdecydowanie znajdować się w Twoim stacku.

lodash by lodash · Bit - Nowoczesna biblioteka narzędzi JavaScript, zapewniająca modułowość, wydajność i dodatki - 340 komponentów JavaScript.

Ramda

12 tysięcy gwiazdek na Githubie! Ta biblioteka JS została zaprojektowana do programowania funkcyjnego, co ułatwia tworzenie strumieni, które nie zmieniają danych użytkownika. Niemutowalność i brak skutków ubocznych są podstawą filozofii, według której jest zaprojektowana. Wszystkie funkcje są automatycznie rozwijane (currying), a przekazywane parametry są tak ułożone, by ułatwić korzystanie z nich.

ramda by ramda · Bit - Praktyczna biblioteka funkcjonalna dla programistów JavaScript. 256 komponentów Javascript. Przykłady: bit.dev.

Sprawdź także: immutable.js.

MathJS

Posiadająca ponad 6 tysięcy gwiazdek, Math.js to obszerna biblioteka matematyczna dla JavaScript i Node.js, która jest kompatybilna z wbudowaną biblioteką Math w JavaScript. Biblioteka zawiera elastyczny parser wyrażeń, może wykonywać obliczenia symboliczne i posiada duży zestaw wbudowanych funkcji i stałych. Możesz nawet sam ją powiększać.

Moment/date-fns

Niemal 40 tys. gwiazdek, moment.js to biblioteka do manipulacji datami i godzinami w JavaScript, którą możesz analizować daty, sprawdzać ich poprawność, manipulować nimi lub je formatować. Moment został zaprojektowany do pracy zarówno w przeglądarce, jak i w Node.js. Od wersji 2.10.0 kod jest dostępny w modułach ECMAScript 6.

Date-fns jest coraz popularniejszą biblioteką do manipulacji czasem (11 tys. gwiazdek, ponad pół miliona tygodniowych instalacji NPM) dla Javascriptu, wybraną przez wielu programistów jako następca moment.js (zobacz porównanie), Date-fns dostarcza ponad 130 funkcji do manipulowania datami w przeglądarce i node.js. Jest budowana przy użyciu czystych funkcji i nie zmienia instancji przekazanych dat. Działa dobrze z pakietami, takimi jak webpack, Browserify lub Rollup, a także obsługuje tree-shaking.

data-fns by daty-fns · Bit - 162 komponenty JavaScript. Przykłady: is-valid, is-date, get-week-year, format-distance-strict, format…bit.dev

Sugar

Przy 3,5 tys. gwiazdek, Sugar jest biblioteką JavaScript do pracy z natywnymi obiektami. Niestandardowe buildy i zmodularyzowane pakiety npm pozwalają Ci używać tylko tego, czego potrzebujesz (można je również łączyć z bitem), a użytkownicy mogą definiować metody lub używać wtyczek do obsługi konkretnych przypadków. Warto rzucić na nią okiem.

sugar.js w akcji

Lazy

5 tysięcy gwiazdek. Lazy.js to funkcyjna biblioteka, która “wykonuje wszystko jak najmniejszym wysiłkiem”, ale jest też bardzo elastyczna i nie posiada zewnętrznych zależności. Tutaj możesz zobaczyć demo testowania zdarzeń DOM jako sekwencji. Dokumentacja API jest dostępna tutaj.

CollectJS

3,5 tys. gwiazdek, collect.js jest bardzo obiecującym i pozbawionym zależności wrapperem do pracy z tablicami i obiektami w Javascripcie z dziesiątkami przydatnych funkcji w API, które są (prawie) identyczne z tymi z Laravel Collections 5.5. Biblioteka jest aktywnie utrzymywana i warto mieć ją na oku.

ChanceJS

Chance to minimalistyczny generator losowych ciągów, liczb itp., który pomaga zredukować monotonię podczas pisania automatycznych testów lub gdziekolwiek, gdzie potrzebujesz czegoś losowego. Przy zaledwie 3 tysiącach gwiazdek, ta biblioteka jest zaskakująco przydatna, zważając, że mamy tendencję do powtarzania ciągle tych samych schematów, gdy już musimy wygenerować coś losowo.

ChartJS

Przy prawie 40 tys. gwiazdek, chart.js jest doskonałym przykładem tego, jak to czasami mniej oznacza więcej. Dzięki 8 różnym typom wizualizacji danych, z których każdy jest animowany i konfigurowalny, Chart.js pozwala tworzyć proste wykresy HTML5 przy użyciu znacznika <canvas>, z doskonałą wydajnością renderowania we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach. Zdecydowanie jedna z najbardziej przydatnych i eleganckich bibliotek na liście.

Wizualizacja obszaru polarnego za pomocą chart.js

Polished

Przy 3,5 tys. gwiazdek, od autorów Styled Components, Polished to świetny lekki zestaw narzędzi do pisania stylów w JavaScripcie, z funkcjami pomocniczymi i mixinami w stylu Sass. Biblioteka jest zgodna ze Styled Component, Aphrodite, Radium lub zwykłymi stylami inline. Mój osobisty faworyt jest dostępny na GitHubie, a wszystkie pojedyncze funkcje zostały udostępnione w społeczności Bit (nieoficjalne), więc mogą być indywidualnie instalowane / importowane i używane.

Mout

Mout.js to zbiór modułowych narzędzi JavaScriptu, które mogą być używane w przeglądarce jako moduły AMD lub na node.js, zapewniając helpery, albo metody pomocnicze podobne do tych, które można znaleźć w standardowych bibliotekach innych języków (Python, Ruby, PHP itp.). mout.js pozwala załadować tylko potrzebne moduły/funkcje i zapewnia spójne API oraz normalizuje zachowanie w wielu przeglądarkach.

Wyróżnienia

* Voca

Biblioteka JavaScript do manipulacji stringami. Zawiera przydatne funkcje, takie jak zmiana wielkości znaków, trim, pad, slugify, sprintf, truncate, escape i wiele innych. Możesz załadować tylko poszczególne funkcje, aby zminimalizować rozmiar builda. Biblioteka jest dobrze pokryta testami i nie posiada zależności.

* Licia

Tylko 400 gwiazdek, jednak ten interesujący projekt to w zasadzie prosty zbiór przydatnych fragmentów kodu JavaScript, które są dobrze udokumentowane i pokryte testami. Wersja 2.0 pre-release jest aktywnie rozwijana na branchu master.

<p>Loading...</p>