Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Kraków

Firma

Kształcimy praktycznie

Specjaliści praktycy prowadzą warsztaty, szkolenia, a także współtworzą programy nauczania tak, aby odpowiadały potrzebom rynku.

  Kompetencje potwierdzone certyfikatami

W ramach studiów studenci kończą szereg szkoleń praktycznych potwierdzonych dodatkowymi certyfikatami.

  Akademia technologii Microsoft

Strategicznym partnerem technologicznym uczelni jest firma Microsoft. Studenci realizują kursy IT dostosowane do międzynarodowych standardów, po których mają możliwość zdawania.

Program „Studiuj i pracuj”

Już od drugiego roku studiów aktywizujemy studentów wspierając ich w znalezieniu pracy, organizując praktyki, staże i warsztaty w firmie symulacyjnej.

  Coaching, szkolenia i budowanie marki osobistej

Ważnym atutem na rynku pracy jest odwaga, wiara w siebie, umiejętność przekonywania, i autoprezentacji. Wspieramy rozwój studentów poprzez szkolenia, coaching i przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych.

  Stawiamy na jakość

Otrzymaliśmy wyróżniające i bardzo dobre oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Koncentrujemy się na studentach, który chcą zdobyć coś cenniejszego niż dyplom, czyli umiejętności i kompetencje

Stos technologiczny

Microsoft

Opinie o Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie (0)