RST Software Masters

150+

Firma

Jesteśmy polskim software housem zatrudniającym +180 osób z całej Polski. Ponad 20 lat realizujemy projekty informatyczne dla naszych klientów.

Od lat współtworzymy _RST Group. Jesteśmy partnerem m.in. Camunda, UiPath oraz AWS.

Wybierz miejsce pracy, w którym będziesz czuć się dobrze!

Współtworzymy atmosferę szczerości i szacunku, sprzyjającą rozwojowi i wymianie wiedzy. Każdy z nas ma bezpośredni wpływ na wybór narzędzi, rozwiązań oraz technologii. Kultura organizacyjna wspiera nas w podejmowaniu odważnych i innowacyjnych rozwiązań. 

Rozwój to sprawa indywidualna, dlatego kierujemy i wspieramy, żeby każdy z nas mógł rozwijać swoje umiejętności w najlepszy, możliwy sposób. Efektywność, jakość, szacunek i szczerość to nasze wartości, dzięki którym wiemy jak podejmować trudne decyzje i jak dbać o rozwój kultury organizacyjnej.

Stos technologiczny

PHPC++JAVACSS3HTML5Angular.jsReactTypeScriptGraphQLECMAScriptCamundaRabbitMQRESTNode.jsGORedisMySQLPostgreSQLAWSDockerKubernetesTerraform

RST Software Masters / ReadMe