Finture

Finture

Warszawa
120

Firma

Finture to zespół ekspertów, którzy od 20 lat uczestniczą w projektach informatycznych głównie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym.

Zajmujemy się projektowaniem i realizacją projektów END-to-END, począwszy od etapu UX design, prowadząc kolejne fazy dewelopmentu, aż do skutecznego wykonania całości rozwiązania i wdrożenia produkcyjnego. 

Ważnym obszarem kompetencji FINTURE są: szeroko pojęta integracja systemowa oraz rozwój architektury korporacyjnej, automatyzacja procesów biznesowych oparta o komercyjne i opensource’owe platformy BPM, budowa aplikacji frontend, eksperckie projekty wykorzystujące algorytmy machine learning oraz sieci neuronowe. Korzystamy z najnowszych frameworków programowania i efektywnych metodyk wytwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia agile.

Firma jest częścią Exorigo-Upos S.A. – stabilnej, polskiej grupy informatycznej o międzynarodowym zasięgu działań (m.in. Bułgaria, Czechy, Słowacja, UK). 

Stos technologiczny

JavaspringAngularReact

Opinie o Finture (0)