Dige

Szczecin
25

Firma

Dige to ponad 20-osobowy zespół - od ponad 8 lat tworzymy rozbudowane logicznie aplikacje webowe w PHP/Symfony, w zespole dev są osoby z ponad 6 letnim doświadczeniem w tej technologii, będące kopalnią wiedzy i doświadczenia.

Aplikacje web/mobile także dla klientów zagranicznych.

Dla jednego z kluczowych  klientów (Grupa Onet) rozwijamy serwisy społecznościowe, przy pracy z którymi można się nauczyć/lub wykorzystać wiedzę pomocną w przygotowywaniu rozwiązań generujących bardzo duży ruch.

Pracujemy na nowoczesnych, lekkich narzędziach.

Stos technologiczny

Android SDKSwiftRedisVarnishGitLabVagrantDockerAngularJSVueJSSymfonyLaravelRabbitMQMariaDBSolrElasticsearchnginxAnsibleObjective-C

Benefity

Pakiety i dofinansowania

  • Pakiet sportowy
  • Szkolenia

Udogodnienia w biurze

  • Parking dla samochodów
  • Parking dla rowerów
  • Zimne napoje
  • Gorące napoje