DOZ S.A.

DOZ S.A.

4 lokalizacje
5000

Firma

Przeformatuj Nasz Dział IT!

Jesteśmy spółką  za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek dbam o zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko 1000 pla­có­wek. Jesteśmy naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 4 500 pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go 4,5 miliona Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

Nasz Dział IT tworzy ponad 80 Pracowników w 3 różnych lokalizacjach:  Warszawa, Łódź, Olsztyn.

DOZ to nie tylko Apteki stacjonarne, ale również największy portal e-commerce na rynku farmaceutycznym.

Jeśli chcesz wspólnie z nami tworzyć ulubioną Aptekę miliona Polaków zapoznaj się z naszą ofertą i dołącz do DOZ! Nieustannie się rozwijamy i poszukujemy Specjalistów, którzy nam w tym pomogą.

Stos technologiczny

AngularJavaOracleSQLPL/SQLJavaScriptSS6HTML5CSS3WEBPACKGITPYTHONAZURE

Opinie o DOZ S.A. (0)