Apator S. A.

Apator S. A.

4 lokalizacje
950

Firma

Poznaj nas

Jesteśmy międzynarodową grupą kapitałową producentów urządzeń 
i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznej, wodnej i gazowej.

Wdrażamy na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi oraz systemy do zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych.

Zajmujemy wysoką pozycję na rynku europejskim w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki. 

Stos technologiczny

ASP.NET WebJavaScriptSpring FrameworkCSSHTMLApache MavenApache Tomcat• usługi sieciowe (REST• JavaServer FacesDojo Toolkit• android SDKKotlin• obsługi relacyjnych baz danych (OracleMS SQL)PL/SQLESRI• OpenLayersPostGisGeoServerASP. NET MVC• JavaScriptjQueryBootstrapkontrolki DevexpressKendo• ORM: NHibernateFluent NHibernateEntity Framework• Baza danych: OracleOracleSqlite• kolejka ActiveMQJavaJIRA.NETC#C++PythonXML/XQuery

Opinie o Apator S. A. (0)