• Utrzymanie, rozwiązywanie problemów i rozbudowa istniejących systemów Windows
 • Utrzymanie ochrony antywirusowej / ochrony punktów końcowych
 • Zarządzanie licencjami oprogramowania
 • Zarządzanie sprzętem IT, oprogramowaniem i licencjami
 • Rozwiązywanie problemów z komputerami stacjonarnymi, głównie w systemie Windows, ale także MacOS
 • Pomaganie użytkownikom w rozwiązywaniu problemów IT.
 • Dodawanie/usuwanie nowych użytkowników
 • Zarządzanie kontrolą dostępu do zasobów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przygotowywanie laptopów dla nowych pracowników
 • Obsługa systemu Jira, obsługa zgłoszeń od użytkowników
 • Bieżące naprawy sprzętu pracowników
 • Naprawy sprzętu biurowego
 • Obsługa problemów z systemami pracowników
 • Aktywny udział we wdrażaniu nowych inicjatyw w nowo powstającym biurze

 • Długoterminowa współpraca
 • Wynagrodzenie w przedziale 50-70 PLN/h netto + VAT w oparciu o B2B, inne formy współpracy również są możliwe
 • Możliwość skorzystania z oferty benefitowej - Multisport, prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie 
 • Praca hybrydowa 3 dni z zdalnie / 2 dni z biura

 • Solidne doświadczenie w pracy ze środowiskami Windows, wygoda w pracy z Active Directory, Serwery i Office365
 • Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów sieciowych w ramach sieci LAN, WAN i VoIP.
 • Umiejętność przewidywania obciążenia i wymagań sprzętowych.
 • Umiejętność pozyskiwania sprzętu komputerowego spełniającego wymagania firmy.
 • Znajomość konfiguracji zapory sieciowej
 • Znajomość DNS i DHCP
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux i doświadczenie z platformami wirtualizacji (VMWare)
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Doświadczenie w pracy w środowisku help desk. (Min. 2 lata)

Jesteśmy Devire – firmą rekrutacyjną, której celem jest łączenie świetnych ludzi ze świetnymi pracodawcami.

Niezależnie czy rozglądasz się za nową pracą na stałe czy projektem w formie współpracy B2B – możesz polegać na naszym wsparciu na każdym kroku.

Współpracujemy z pracodawcami z terenu całej Polski i realizujemy rekrutacje we wszystkich kluczowych obszarach technologicznych.