Osoba, której poszukujemy do naszego Zespołu będzie pełniła rolę technicznego właściciela aplikacji, łącząc funkcje związane z utrzymaniem aplikacji oraz jej strategicznym rozwojem we współpracy z innymi jednostkami Banku. Głównym wyzwaniem w tej roli jest zachowanie równowagi pomiędzy stabilnością aplikacji, a potrzebą szybkiego wdrażania nowych funkcjonalności biznesowych.

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie aplikacjami wspierającymi procesy w Banku 
 • Planowanie rozwoju aplikacji i udział w projektach
 • Implementacja usprawnień technicznych zapewniających wymagany poziom dostępności aplikacji
 • Strategiczne zarządzanie pojemnością aplikacji, wykorzystaniem zasobów i wydajnością w kontekście planów biznesowych
 • Zarządzanie licencjami, certyfikatami bezpieczeństwa i umowami koniecznymi do działania aplikacji
 • Zapewnienie stabilności aplikacji, w tym trzeciej linii wsparcia w procesie serwisowania aplikacji
 • Utrzymanie środowisk rozwojowych i przygotowanie zmian na środowiska produkcyjnym
 • Współpraca z dostawcami oprogramowania w celu eliminacji błędów, testowania i instalacji poprawek

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w zespole entuzjastów wykorzystujących nowoczesne technologii
 • Perspektywę rozwoju zawodowego oraz udział w ciekawych projektach
 • Umowę o pracę oraz opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego

 • Min. 3 lata doświadczenia we wsparciu aplikacji biznesowych
 • Znajomość procesów ITIL
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych (Oracle, MS-SQL), w tym umiejętność budowania kwerend SQL
 • Doświadczenie w pracy z serwerami aplikacyjnymi (np. WebSphere, JBoss, Tomcat, IIS)
 • Znajomość systemów operacyjnych LINUX/UNIX/Windows Server
 • Wiedza o sieciach LAN/WAN/VPN
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych
 • Umiejętność pracy z aplikacjami w architekturze wielowarstwowej
 • Doświadczenie w pracy programisty lub wdrożeniowca dla nowych aplikacji

Bank Millennium

Bank Millennium

6.750

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.