• Zarządzanie kilkuosobowym zespołem Cloud Adoption, w tym dbanie o jego ciągły rozwój
 • Ustalanie procesów i standardów w zakresie tworzenia i użytkowania systemów IT Banku w chmurach publicznych
 • Nadzór nad tworzeniem architektury systemów IT w chmurach publicznych na potrzeby Banku
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i konfiguracją usług w ramach Landing Zone oraz całej platformy Azure ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa
 • Nadzór nad wdrażaniem wybranych projektów chmurowych, w tym migracje i integracje aplikacji i infrastruktury

 • Nowoczesny stack technologiczny i otwartość na wdrażanie nowych rozwiązań
 • Kontakt z nowymi technologiami i rozwiązaniami korporacyjnymi
 • Udział w dużych projektach migracyjnych oraz wdrożeniowych
 • Umowę o pracę oraz opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego
 • Pracowniczą kawiarnię ze zniżkami na oferowane napoje oraz posiłki

 • Min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem specjalistów lub ekspertów (architekci, inżynierowie wdrożeniowi, administratorzy 3 linii)
 • Nastawienie na znajdowanie wspólnych rozwiązań i asertywność w ustaleniach z innymi jednostkami

Wiedza ekspercka z co najmniej 2 z poniższych obszarów:

 • Podstawowe zasoby Compute, Network, Storage w chmurach Azure/AWS/GCP
 • Narzędzia procesów CI/CD, np. Azure Devops, Jenkins
 • Tworzenie i rozwój Landing Zone w modelu IaC
 • Narzędzia Infrastructure as Code (Packer, Ansible, Terraform, ARM, AWS CF)
 • Identity & Access Management, w szczególności integracja z AD iAzure AD
 • Usługi Microsoft 365
 • Zagadnienia High Availability, Fault Tolerance, Disaster Recovery, RPO, RTO,etc
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bieżącą komunikację biznesową
 • Duża samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za pracę swoją i zespołu
 • Umiejętność i chęć przekazywania wiedzy innym oraz ciągłego rozwoju własnego

Mile widziane:

 • Doświadczenie pracy w bankach, instytucjach finansowych lub firmach z sektorów o uregulowanym, silnym nacisku na bezpieczeństwo i stabilność systemów oraz procesów IT
 • Min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu usługami chmur publicznych w dużej organizacji
 • Doświadczenie we wdrażaniu lub zmianie procesów IT w dużej organizacji

Doświadczenie we wdrażaniu/utrzymaniu:

 • Narzędzi klasy IdM lub PAM
 • Exchange Online, Sharepoint Online, Viva Engage
 • Azure Databases; PowerBI, PowerApps,
 • Rozwiązania chmurowe Machine Learning lub Artificial Intelligence
 • Aplikacje chmurowe zbudowane na mikro serwisach, kontenerach, serverless
 • Rozwiązania VDI np. Azure Virtual Desktop, AWS Workspaces, Citrix VDI, Vmware Horizon
 • Certyfikaty z zakresu administracji lub architektury chmur publicznych
 • Znajomość procesów IT Operations; certyfikaty np. ITIL, COBIT
 • Wiedza z zakresu narzędzi i procesów cybersecurity
 • Znajomość zagadnień Enterprise Architecture np. TOGAF

Bank Millennium

Bank Millennium

Warszawa
6.750

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.