• Przeprowadzanie oceny ryzyka dla krytycznych aplikacji, z uwzględnieniem kryteriów ustalonych przez organizację, takich jak koszty, wymogi prawne i uwarunkowania środowiskowe, a także ocena wcześniejszego postępowania z ryzykiem.
 • Ustalanie i ocena ilościowa "apetytu na ryzyko" organizacji, tj. poziomu ryzyka, które jest ona gotowa zaakceptować, a także opracowywanie strategii ograniczania lub eliminowania tego ryzyka.
 • Raportowanie ryzyka w odpowiedni sposób dla różnych grup odbiorców, na przykład dla zarządu, tak aby zrozumieć najbardziej znaczące ryzyka, dla szefów firm, aby upewnić się, że są świadomi ryzyka związanego z ich częściami działalności oraz dla poszczególnych osób, aby zrozumieć ich odpowiedzialność za poszczególne ryzyka.
 • Uczestniczenie w zarządzaniu ryzykiem stron trzecich/zewnętrznych wraz z Działem Zakupów oraz definiowanie klauzul umownych dotyczących cyberbezpieczeństwa.
 • Wspieranie zespołu ds. zgodności i zapewnianie zgodności z odpowiednimi nowymi przepisami (w tym GDPR).

 • Pracę w międzynarodowym środowisku, w atmosferze sprzyjającej rozwojowi zawodowemu
 • Możliwość skorzystania z oferty benefitów (prywatna opieka medyczna, Multisport, grupowe ubezpieczenie na życie)
 • Współpracę długookresową

 • Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, najlepiej w powiązanej branży.
 • Bardzo dobre zrozumienie zasad zarządzania ryzykiem i najlepszych praktyk
 • Umiejętności strategicznego myślenia i budowania planów bezpieczeństwa opartych na ryzyku biznesowym.
 • Silne umiejętności przywódcze, komunikacyjne i interpersonalne
 • Doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej w języku angielskim oraz zdolność do skutecznego komunikowania się ze wszystkimi poziomami organizacji.
 • Umiejętność pracy w złożonych, międzynarodowych środowiskach i organizacjach o strukturze macierzowej
 • Doświadczenie w używaniu i konfigurowaniu narzędzi GRC.
 • znajomość standardów i przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa NIST (CSF), ISO27001, CIS, PCI DSS, NIS, GDPR
Devire

Devire

Warszawa
200

Jesteśmy Devire – firmą rekrutacyjną, której celem jest łączenie świetnych ludzi ze świetnymi pracodawcami.

Niezależnie czy rozglądasz się za nową pracą na stałe czy projektem w formie współpracy B2B – możesz polegać na naszym wsparciu na każdym kroku.

Współpracujemy z pracodawcami z terenu całej Polski i realizujemy rekrutacje we wszystkich kluczowych obszarach technologicznych.