Zależy nam na nawiązaniu współpracy z doświadczonym inżynierem do wewnętrznej Sekcji Infrastruktury i Rozwiązań Chmurowych. Osoba, która dołączy do zespołu, wesprze obszar zarządzania infrastrukturą chmurową przede wszystkim prywatną opartą na Kubernetes jak i publiczną głównie na platformach AWS i GCP. Będzie odpowiedzialna między innymi za kierunek rozwoju powierzonego obszaru, zarzadzanie nim, aktualizację, automatyzację, wdrożenia, i konfiguracje, a także bezpieczeństwo.

Twój zakres obowiązków

 • tworzenie, instalowanie konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie klastrami i zasobami w Kubernetes,
 • tworzenie i zarządzanie wirtualnymi maszynami, kontenerami oraz usługami PaaS (Platform as a Service),
 • optymalizacja zasobów pod kątem kosztów i wydajności,
 • wdrażanie i zarządzanie narzędziami do automatyzacji, takimi jak Kubectl, Helm, Terraform, Pipeline w Azure Devops,
 • konfiguracja procesów CI/CD (Continuous Integration/ Continuous Deployment) w celu automatycznego wdrażania kodu źródłowego oraz aktualizacji aplikacji,
 • utworzenie i konserwacja skryptów automatyzujących rutynowe zadania operacyjne,
 • konfiguracja i zarządzanie narzędziami monitorującymi, np. Grafana,
 • analiza danych dotyczących wydajności, dostępności i bezpieczeństwa systemu oraz podejmowanie działań naprawczych,
 • skalowanie środowisk,
 • reagowanie na incydenty, debugowanie problemów związanych z infrastrukturą i oprogramowaniem,
 • zarządzanie repozytoriami kodu źródłowego (np. Git) i zapewnienie spójności wersji między środowiskami,
 • konfiguracja środowisk w sposób zautomatyzowany, aby uniknąć błędów ludzkich podczas wdrażania,
 • wdrażanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem, takich jak uwierzytelnianie, autoryzacja, szyfrowanie i monitoring zagrożeń,
 • współpraca z zespołem odpowiedzialnym za zabezpieczenia w celu zidentyfikowania i rozwiązania luk w bezpieczeństwie,
 • wspieranie deweloperów w automatyzacji procesu wytwarzania oprogramowania oraz wdrażania zmian,
 • rozwiązywanie problemów związanych z konfiguracją i infrastrukturą
 • współudział w testowaniu i wdrażaniu nowych funkcji, dbając o poprawność działania w różnych środowiskach,
 • zapewnienie, że środowiska testowe i produkcyjne są zgodne ze specyfikacją,
 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji dotyczącej architektury infrastruktury procesów wdrożeniowych i konfiguracji,
 • uczestnictwo w procesach szkoleniowych i mentorstwo, aby podnosić umiejętności zespołów i wprowadzać nowe technologie,
 • śledzenie nowych trendów w dziedzinie DevOps i chmur obliczeniowych oraz wdrażanie nowych rozwiązań w celu poprawy efektywności działania.

To oferujemy

 • umowę o pracę,
 • możliwość hybrydowej w wymiarze 2:3 (3 dni w biurze),
 • możliwość skorzystania z pakietu 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • możliwość uczestnictwa w konferencjach Tribes,
 • przestrzeń do eksperymentowania,
 • współpracę opartą na wartościach. Wspieramy atmosferę pracy opartą na szacunku, zaufaniu i współpracy. Promujemy innowacyjność, kreatywność i odpowiedzialność,
 • możliwości rozwoju - wierzymy w nieustanne doskonalenie i chcemy pomagać naszym pracownikom w rozwoju potencjału (oferujemy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, warsztaty, szkolenia e-learningowe, programy rozwojowe, oraz możliwość uczestniczenia w rekrutacjach wewnętrznych),
 • przyjazną atmosferę, zarówno w pracy jak i w Game Room,
 • catering w biurze,
 • wsparcie merytoryczne od liderów technologicznych.

Nasze wymagania

 • znajomość platform Kubernetes i/lub AWS, GCP,
 • doświadczenie w pracy z Kubernetes (Kubectl, Helm),
 • podstawowa znajomość VMware,
 • doświadczenie w automatyzacji z Terraform,
 • wcześniejszą praktykę w pracy z Pipeline w Azure DevOps,
 • wiedzę z obszaru Platform as a Service (PaaS),
 • umiejętność współpracy z zespołami developerskimi w zakresie rozwiązywania problemów związanych z konfiguracją i infrastrukturą,
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność przy proponowaniu rozwiązań,
 • znajomość języka angielskiego, na poziomie umożliwiającym kontakt z dostawcami rozwiązań i analizy dokumentacji produktów.

Mile widziane

 • znajomość platform zarządzających klastrami k8s np. Rancher,
 • podstawowa znajomość skryptowych języków programowania, takich jak Python, Ruby, Bash.

Rossmann od wielu lat jest niekwestionowanym liderem rynku w swojej branży. Odważne decyzje biznesowe, otwarcie na nowe rozwiązania oraz technologie, kreowanie innowacyjnych rozwiązań sprzedażowych – wszystko to sprawia, że to właśnie nasza firma wyznacza trendy i standardy w swojej branży.

Nasi pracownicy są dla nas ogromną wartością.

Każdego dnia dowodzą oni, że w Rossmannie można rozwijać się nie tylko zawodowo, ale dzięki swojej aktywności realizować pasje, którymi tak chętnie się dzielą i inspirują innych. Gdyby ktoś zapytał jak krótko można scharakteryzować pracowników Rossmanna, odpowiedź byłaby prosta: profesjonaliści i pasjonaci!

W naszej firmie od 11 lat działa największy w Polsce program rozwoju pasji POZYTYWNIE ZAKRĘCENI. Razem biegamy, nurkujemy, jeździmy konno, pływamy na windsufingu, wspinamy się i robimy wspólnie mnóstwo pozwalających cieszyć się życiem rzeczy. To jednak nie wszystko przez cały rok rozwijamy także swoje pasje podczas różnorodnych warsztatów online. Tylko w minionym roku zrealizowaliśmy 251 wydarzenia i wszystko wskazuje na to, że ten rok zakończymy jeszcze lepszym wynikiem.