• Osoba ta będzie kształtować wizję produktu i opracowywać strategię jego rozwoju w celu maksymalizacji wartości biznesowej dla klienta.
 • Będzie określać etapy produkcji produktu, analizować potrzeby rynku z uwzględnieniem ograniczeń budżetowych i czasowych, a także zarządzać budżetem produktu, dbając o efektywne wykorzystanie zasobów.
 • Będzie rówineż odpowiedzialna za nadzorowanie pracy zespołu programistycznego, zapewniając, że projekty są realizowane efektywnie i zgodnie z wymaganiami. Będzie współpracować z zespołami developerskimi, wdrożeniowymi oraz kluczowymi interesariuszami, tworząc spójne i kosztowo-racjonalne wymagania.
 • Ponadto, będzie analizować dane, wyciągać wnioski, współtworzyć modele biznesowe i nadzorować analizę produktową, w tym analizę wymagań. Będzie utrzymywać i aktualizować backlog produktu, nadając priorytety zadaniom. Będzie ponosić odpowiedzialność za przeprowadzanie testów produktu, aby zapewnić zgodność z oczekiwaniami i wymaganiami.
 • Będzie odpowiedzialna za prezentowanie wyników swojej pracy klientowi, promowanie i prezentowanie produktu potencjalnym klientom oraz innym interesariuszom. Będzie podejmować decyzje dotyczące rozwoju produktu, opierając się na wiedzy na temat potrzeb klientów i dostępnych zasobów.

 • umowę o pracę / b2b
 • ciągły rozwój w przyjaznym środowisku
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowania na szkolenia i kursy
 • pracę zdalną
 • program rekomendacji pracowników
 • elastyczny czas pracy
 • spotkania integracyjne
 • paczki świąteczne
 • dobroczynne inicjatywy

 • Masz minimum trzy lata doświadczenia na stanowisku Product Ownera, popartego osiągnięciami.
 • Posiadasz doświadczenie w pracy nad produktami dla klientów B2B.
 • Wykazujesz umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów i definiowania wymagań.
 • Jesteṡ mocny w umiejętnościach komunikacyjnych, otwarcie i jednoznacznie wyrażasz swoje oczekiwania.
 • Budujesz atmosferę współpracy i zaangażowania w zespole. Potrafisz wyciągać wnioski i szybko podejmować decyzje, biorąc za nie odpowiedzialność.
 • Posiadasz doskonałe umiejętności organizacyjne, znąc proces produkcji oprogramowania.
 • Twoje myślenie jest nastawione biznesowo, skupiasz się na celu, potrafisz planować w średniej i dłuższej perspektywie.

Jesteśmy Devire – firmą rekrutacyjną, której celem jest łączenie świetnych ludzi ze świetnymi pracodawcami.

Niezależnie czy rozglądasz się za nową pracą na stałe czy projektem w formie współpracy B2B – możesz polegać na naszym wsparciu na każdym kroku.

Współpracujemy z pracodawcami z terenu całej Polski i realizujemy rekrutacje we wszystkich kluczowych obszarach technologicznych.