18.06.20197 min

Parul PandeyData Science Communicator

Przegląd pakietu Datatable Pythona

Poznaj pakiet Datatable Pythona, czyli bibliotekę do wydajnego wielowątkowego przetwarzania danych.

Przegląd pakietu Datatable Pythona

„Od początku cywilizacji do roku 2003 stworzono 5 eksabajtów informacji, ale tyle dziś tworzymy co każde dwa dni” - Eric Schmidt

Jeśli jesteś użytkownikiem R, istnieje prawdopodobieństwo, że korzystałeś już z pakietu data.table. Jest on rozszerzeniem pakietu data.frame w R. To najczęstszy wybór użytkowników R, jeśli chodzi o szybką agregację dużych danych (nawet do 100 GB w pamięci RAM).

Pakiet R data.table jest bardzo wszechstronnym i wydajnym pakietem ze względu na łatwość obsługi, wygodę i szybkość kodowania. Jest to dość znany pakiet w społeczności R, pobierany ponad 400 tysięcy razy w miesiącu i używany przez niemal 650 pakietów CRAN i Bioconductor.

Co więc oferuje użytkownikom Pythona? Dobrą wiadomością jest to, że istnieje również Pythonowy odpowiednik dla pakietu data.table o nazwie datatable, który koncentruje się na obsłudze dużych zbiorów danych i wysokiej wydajności, zarówno w operacjach w pamięci, jak i na zbiorach danych poza pamięcią oraz algorytmach wielowątkowych. W pewnym sensie można nazwać go młodszym bratem data.table.


Datatable

Nowoczesne aplikacje do uczenia maszynowego muszą przetwarzać dużą ilość danych i generować wiele atrybutów. Jest to konieczne, aby budować modele z większą dokładnością. Moduł Pythona datatable został stworzony w celu rozwiązania tego problemu. Jest to zestaw narzędzi do wykonywania operacji na dużych danych (do 100 GB), na maszynie z jednym węzłem, z maksymalną możliwą prędkością. Rozwój datatable jest sponsorowany przez H2O.ai, a pierwszym użytkownikiem datatable był Driverless.ai.

Ten zestaw narzędzi bardzo przypomina pandas, ale bardziej koncentruje się na szybkości i obsłudze dużych danych. Pythonowy datatable dąży również do zadowolenia użytkownika, pomocnych komunikatów o błędach i wydajnego API. W tym artykule zobaczymy, w jaki sposób możemy korzystać z datatable i jak wypada na tle Pandas, jeśli chodzi o duże zbiory danych.


Instalacja

W systemie MacOS datatable można łatwo zainstalować za pomocą pip:

pip install datatable


W systemie Linux instalacja jest realizowana przy użyciu dystrybucji binarnej w następujący sposób:

# Jeśli masz Pythona w wersji 3.5

pip install https://s3.amazonaws.com/h2o-release/datatable/stable/datatable-0.8.0/datatable-0.8.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl


Jeśli masz Pythona wersji 3.6

pip install https://s3.amazonaws.com/h2o-release/datatable/stable/datatable-0.8.0/datatable-0.8.0-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl


Obecnie datatable nie działa na systemach Windows, ale trwają prace aby dodać wsparcie również na Windowsa.

Aby uzyskać więcej informacji, rzuć okiem na Instrukcje budowania. Kod tego artykułu można uzyskać z tego repozytorium Github.


Czytanie danych

Używany zestaw danych został pobrany z Kaggle i należy do Lending Club Loan Dataset. Zestaw danych składa się z kompletnych danych kredytowych dla wszystkich pożyczek wydanych w latach 2007–2015, w tym aktualnego statusu pożyczki (bieżąca, spóźniona, w pełni opłacona itp.). Oraz najnowszych informacji o płatnościach. Plik składa się z 2,26 mln wierszy i 145 kolumn. Rozmiar danych jest idealny do zademonstrowania możliwości biblioteki datatable.

Importowanie niezbędnych bibliotek

import numpy as np
import pandas as pd
import datatable as dt


Załadujmy dane do obiektu Frame. Podstawową jednostką analizy w datatable jest Frame. Jest to to samo pojęcie, co pandas DataFrame lub tabela SQL: dane ułożone w dwuwymiarowej tablicy z wierszami i kolumnami.

Z datatable

%%time
datatable_df = dt.fread("data.csv")
____________________________________________________________________
CPU times: user 30 s, sys: 3.39 s, total: 33.4 s                
Wall time: 23.6 s


Powyższa funkcja fread() ma duże możliwości i jest niezwykle szybka. Może automatycznie wykrywać i analizować parametry większości plików tekstowych, ładować dane z archiwów .zip lub adresów URL, czytać pliki Excel i wiele więcej.

Dodatkowo parser datatable:

 • może automatycznie wykrywać separatory, nagłówki, typy kolumn, zasady cytowania itp.
 • Może odczytywać dane z wielu źródeł, w tym pliku, adresu URL, powłoki, surowego tekstu, archiwów i globów.
 • Zapewnia odczyt plików wielowątkowych dla maksymalnej prędkości
 • Zawiera wskaźnik postępu podczas odczytu dużych plików
 • Może odczytywać zarówno pliki zgodne z RFC4180, jak i niezgodne.


Z pandas

Teraz przekalkulujmy czas, jaki pandas potrzebuje na wczytanie tych samych plików.

%%time
pandas_df= pd.read_csv("data.csv")
___________________________________________________________
CPU times: user 47.5 s, sys: 12.1 s, total: 59.6 s
Wall time: 1min 4s


Wyniki pokazują, że datatable jest wyraźnie lepsze od pandas do czytania dużych zbiorów danych. Podczas gdy pandas potrzebuję więcej niż minuty, datatable robi to w sekundy.


Konwersja frame

Istniejący frame może być przekształcony ramkę danych w pandas czy numpy w następujący sposób:

numpy_df = datatable_df.to_numpy()
pandas_df = datatable_df.to_pandas()


Konwertujemy nasz frame na obiekt dataframe pandas i porównamy czas.

%%time
datatable_pandas = datatable_df.to_pandas()
___________________________________________________________________
CPU times: user 17.1 s, sys: 4 s, total: 21.1 s
Wall time: 21.4 s


Wygląda na to, że odczyt pliku jako frame datatable, a następnie przekształcenie go w dataframe pandasa, zajmuje mniej czasu, niż odczyt przez czysty dataframe pandasa. Dlatego dobrym pomysłem może być zaimportowanie dużego pliku danych za pośrednictwem datatable, a następnie przekonwertowanie go na pandasowy dataframe.

type(datatable_pandas)
___________________________________________________________________
pandas.core.frame.DataFrame


Podstawowe właściwości ramki

Przyjrzyjmy się niektórym z podstawowych właściwości ramki danych w datatable, które są podobne do właściwości pandas:

print(datatable_df.shape)    # (nrows, ncols)
print(datatable_df.names[:5])  # top 5 column names
print(datatable_df.stypes[:5]) # column types(top 5)
______________________________________________________________
(2260668, 145)
('id', 'member_id', 'loan_amnt', 'funded_amnt', 'funded_amnt_inv')
(stype.bool8, stype.bool8, stype.int32, stype.int32, stype.float64)


Możemy również użyć polecenia head, aby wyświetlić górne wiersze „n”.

datatable_df.head(10)


Rzut oka na pierwszych 10 wierszy datatable frame


Kolor oznacza typ danych, gdzie czerwony oznacza string, zielony oznacza int, a niebieski oznacza float.


Statystyki podsumowujące

Obliczanie statystyk podsumowujących w pandas jest procesem pochłaniającym dużo pamięci. Inaczej jest z datatable. Możemy obliczyć następujące statystyki dla poszczególnych kolumn za pomocą datatable:

datatable_df.sum()   datatable_df.nunique()
datatable_df.sd()    datatable_df.max()
datatable_df.mode()   datatable_df.min()
datatable_df.nmodal()  datatable_df.mean()


Obliczmy średnią kolumn, używając zarówno datatable, jak i pandas, aby zmierzyć różnicę czasu.

Z datatable

%%time
datatable_df.mean()
_______________________________________________________________
CPU times: user 5.11 s, sys: 51.8 ms, total: 5.16 s
Wall time: 1.43 s


Z pandas

%%time
datatable_df.mean()
_______________________________________________________________
CPU times: user 5.11 s, sys: 51.8 ms, total: 5.16 s
Wall time: 1.43 s


Powyższe polecenie nie może zostać zakończone w pandas, ponieważ zaczyna zwracać błąd pamięci.


Manipulacja danymi

Datatable, jak dataframe’y, są kolumnowymi strukturami danych. W datatable podstawą wszystkich operacji jest notacja nawiasu kwadratowego, inspirowana tradycyjnym indeksowaniem macierzy, ale posiada więcej możliwości.

notacja w nawiasie kwadratowym w Datatable

Ta sama DT [i, j] jest używana w matematyce podczas indeksowania macierzy, w C/C++, w R, w pandas, w numpy itp. Zobaczmy, jak możemy wykonywać najczęstsze działania związane z manipulowaniem danymi przy użyciu datatable.


Wybieranie podzbiorów wierszy / kolumn

Poniższy kod wybiera wszystkie wiersze i kolumnę funded_amnt ze zbioru danych.

datatable_df[:,'funded_amnt']Oto, jak możemy wybrać pierwsze 5 wierszy i 3 kolumny

datatable_df[:5,:3]


Sortowanie frame'u

Z datatable

Sortowanie frame'u według konkretnej kolumny można osiągnąć z datatable w następujący sposób:

%%time
datatable_df.sort('funded_amnt_inv')
_________________________________________________________________
CPU times: user 534 ms, sys: 67.9 ms, total: 602 ms
Wall time: 179 ms


Z pandas

%%time
pandas_df.sort_values(by = 'funded_amnt_inv')
___________________________________________________________________
CPU times: user 8.76 s, sys: 2.87 s, total: 11.6 s
Wall time: 12.4 s


Zwróć uwagę na znaczną różnicę czasu między datatable a pandas.

Usuwanie wierszy / kolumn

Oto sposób, w jaki możemy usunąć kolumnę o nazwie member_id:

del datatable_df[:, 'member_id']


GroupBy

Podobnie jak w pandas, datatable ma również funkcje groupby. Zobaczmy, jak możemy wyliczyć średnią kolumny funded_amount zgrupowanej po kolumnie grade.

Z datatable

%%time
for i in range(100):
  datatable_df[:, dt.sum(dt.f.funded_amnt), dt.by(dt.f.grade)]
____________________________________________________________________
CPU times: user 6.41 s, sys: 1.34 s, total: 7.76 s
Wall time: 2.42 s


Z pandas

%%time
for i in range(100):
  pandas_df.groupby("grade")["funded_amnt"].sum()
____________________________________________________________________
CPU times: user 12.9 s, sys: 859 ms, total: 13.7 s
Wall time: 13.9 s


Co oznacza .f?

f oznacza frame proxy i zapewnia prosty sposób odwoływania się do ramki, na której obecnie pracujemy. W przypadku naszego przykładu dt.f oznacza po prostu dt_df.


Flitrowanie wierszy

Składnia filtrowania wierszy jest bardzo podobna do składni GroupBy. Przefiltrujmy wiersze loan_amnt, dla których wartości loan_amnt są większe niż wartość funded_amnt.

datatable_df[dt.f.loan_amnt>dt.f.funded_amnt,"loan_amnt"]


Zapisywanie frame'u

Możliwe jest również zapisanie zawartości frame'u w pliku csv, aby można było z niego korzystać w przyszłości.

datatable_df.to_csv('output.csv')


Więcej informacji o funkcjach manipulacji danymi można znaleźć na stronie dokumentacji .


Wniosek

Moduł datatable zdecydowanie przyśpiesza pracę, zwłaszcza w porównaniu z pandas, i jest niesamowicie pomocny przy pracy z dużymi zestawami danych.

Należy jednak pamiętać, że datatable pozostaje w tyle względem pandasa pod kątem funkcjonalności. Ale zważając, że datatable jest wciąż rozwijany, w przyszłości możemy oczekiwać nowych funkcji i dodatków.


ReferencjeOryginał artykułu w języku angielskim możesz przeczytać tutaj.
<p>Loading...</p>

Powiązane artykuły

Dziel się wiedzą ze 160 tysiącami naszych czytelników

Zostań autorem Readme

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Specjalista ds. testów

medium

Znamy widełki

Kontrakt B2BUmowa o pracę

Warszawa

Ważna do 27.02.2022

Dobrze
JIRASoapUIOracle Database
Początkujący
FitNesseJMeter

Sii Polska

DevOps Engineer

medium

17 000 - 24 000 PLN

Kontrakt B2B

Warszawa

Ważna do 27.02.2022

Dobrze
AWSGCPGitHub
Bardzo dobrze
Linux

Accenture Polska

Agile Project Manager

medium

Brak widełek

Kontrakt B2BUmowa o pracę

Warszawa

Praca zdalna 100%

Ważna do 27.02.2022

Bardzo dobrze
Agile Methodologies (Scrum, Kanban, Kaizen)
Dobrze
Team-building & people management
Początkujący
cloud fundamentals

DB Schenker Technology Center Warsaw

Business Analyst

medium

Brak widełek

Kontrakt B2BUmowa o pracę

Warszawa

Ważna do 27.02.2022

Accenture Polska

PHP/Magento Developer

medium

Brak widełek

Kontrakt B2BUmowa o pracę

Praca zdalna 100%

Ważna do 27.02.2022

Bardzo dobrze
PHPGIT
Dobrze
Magento 2SOAP/REST HTML/CSS
Początkujący
JSONJavaScript jQuery

T-Mobile Polska S. A.

Inżynier Sieciowy

medium

Brak widełek

Kontrakt B2B

Warszawa

Ważna do 27.02.2022

Asseco Poland S.A.

Młodszy Analityk Finansowy

junior

Brak widełek

Umowa o pracę

Rzeszów

Ważna do 27.02.2022

Netguru

Junior iOS Developer

junior

4 200 - 6 000 PLN

Kontrakt B2BUmowa o pracę

Praca zdalna 100%

Ważna do 27.02.2022

Dobrze
iOS

7N

Data Engineer

medium

15 100 - 18 100 PLN

Kontrakt B2B

Praca zdalna 100%

Ważna do 27.02.2022

Dobrze
MS SQLETLSpark

7N

Senior Business Analyst

senior

16 800 - 21 800 PLN

Kontrakt B2B

Praca zdalna 100%

Ważna do 27.02.2022