28.02.20234 min
Meher Taj
EY GDS Poland

Meher TajDyrektor ds. marki, marketingu i komunikacji, EY GDSEY GDS Poland

Rola komunikacji w budowaniu środowiska pracy

Nie tylko to, co mówimy, ale też to, w jaki sposób, może mieć ogromne znaczenie na atmosferę panującą w miejscu pracy, a przez to zdrowie psychiczne i ogólne dobre samopoczucie pracowników.

Rola komunikacji w budowaniu środowiska pracy

Od czasu ewolucji ludzkości, prawdopodobnie jednym z najpotężniejszych narzędzi, które wywoływało wojny lub ustanawiało pokój, była skuteczna komunikacja. Jej ogromny wpływ jest doskonale znany wśród specjalistów od komunikacji - solidna strategia może bowiem przyczynić się do sukcesu lub porażki marki. Eksperci wykorzystują komunikację, aby napędzać istotne zmiany w ważnych kwestiach. Jednym z takich aktualnych tematów dla wielu organizacji jest zdrowie psychiczne. Ponieważ świat zmaga się z reperkusjami pandemii, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie stały się globalnym priorytetem. Jak jednak organizacje mogą wykorzystać skuteczną komunikację do budowania świadomości i tworzenia środowiska pracy sprzyjającego zdrowiu psychicznemu i fizycznemu?

Tworzenie świadomości poprzez odpowiedzialne przekazywanie informacji

Popularne powiedzenie mówi: "to, co widzisz, staje się twoją rzeczywistością". Media odgrywają znaczącą rolę w budowaniu postrzegania i kształtowaniu opinii. Dlatego tworząc strategie komunikacyjne, marketerzy muszą być świadomi przedstawiania informacji w sposób, który może wywołać pozytywną zmianę zachowań społecznych. Nawet dzisiaj, z kwestiami zdrowia psychicznego jest związane silne piętno. Szczególnie wśród pracowników korporacji istnieje obawa, że jeśli będą otwarcie mówić o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym w pracy, mogą być postrzegani jako "słabi" lub "niekompetentni". Istnieje pilna potrzeba walki z tym piętnem i zastąpienia go komunikowaniem pozytywnych postaw. Czy organizacje mogą wesprzeć swoich pracowników, normalizując problemy psychiczne i zachęcając ich do otwartej komunikacji? 

Specjaliści od komunikacji ponoszą ogromną odpowiedzialność, obrazując osoby zmagające się z problemami zdrowia psychicznego. Dość często ludzie kojarzą te postawy jako negatywne, ponieważ informacje są przekazywane w sposób lekceważący i cyniczny. W związku z tym, osoby odpowiedzialne za markę i marketing muszą uważać, by nie zranić uczuć - świadomie lub nieświadomie. Zwracając się do pracowników i mówiąc o ich problemach psychicznych, muszą opracować sensowną, pełną szacunku i integracyjną komunikację.

Budowanie zaufania i uczciwości

Według badania gov.pl, w ciągu ostatniego roku odsetek Polaków odczuwających pogorszenie stanu zdrowia psychicznego wzrósł o 10 pp. Na początku 2023 roku aż 72,8 proc. obywateli przyznało, że zmaga się z symptomami kojarzonymi z depresją. Wśród niepokojących objawów badani najczęściej wymieniali obniżenie nastroju (40,3 proc.), zmęczenie i brak energii (36,6 proc.) oraz zaburzenia snu (27,1 proc.). Badanie wykazało, że u większości z nich objawy wystąpiły w ostatnim czasie – 47 proc. nie odczuwało symptomów depresji jeszcze przed wzrostem inflacji i rat kredytów. Wyraźnie widać, że pogarszający się stan gospodarki i rosnące koszty życia bezpośrednio przekładają się na zdrowie psychiczne wielu Polaków. 

Te niepokojące dane mają bezpośredni wpływ na zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. Dlatego tak ważne jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pracownicy mogą być sobą bez poczucia, że są oceniani. Autentyczność i przejrzystość są podstawą skutecznej komunikacji.

Specjaliści ds. marki i marketingu, którzy są odpowiedzialni za przekazywanie wizji organizacji wewnętrznym i zewnętrznym odbiorcom, muszą wprowadzić odpowiednie narzędzia komunikacji. Konieczne jest wpływanie i rozwijanie programów oraz inicjatyw, które są uczciwe i ukierunkowane na konkretny cel. Powinno to być nieodłącznie związane z samą kulturą organizacji. Na przykład, wiele firm z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oferuje pracownikom specjalne urlopy na odpoczynek i relaks. Ale czy rzeczywiście ułatwia to zachowanie zdrowej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym przez cały rok? Intencje i cel powinny być wplecione w szerszą strategię firmy. Jeśli tak nie jest, specjaliści od komunikacji powinni to podkreślić i nie tworzyć płytkich, nieautentycznych komunikatów, ponieważ jest to porównywalne do greenwashingu w odniesieniu do zdrowia psychicznego.

Komunikacja powinna być dynamiczna i integracyjna

Strategia komunikacyjna nie może mieć jednego, uniwersalnego podejścia. Ludzie konsumują informacje na różnych platformach i w różnych mediach, więc opracowanie spersonalizowanej i dobrze dopasowanej strategii jest niezbędne, aby dotrzeć do różnych grup odbiorców. Na przykład, pokolenie Z jest jak dotąd najbardziej niespokojnym pokoleniem. W przypadku pokolenia Z niepokój jest podsycany nie tylko przez pandemię, ale także przez takie czynniki jak bezrobocie, zmiany klimatyczne, technologia i inne. Reagują oni na bodźce zewnętrzne inaczej niż starsze pokolenia. Aby przyciągnąć ich uwagę, potrzebne są innowacyjne rozwiązania. Przemówić do nich mogą kreatywne sposoby, takie jak wyzwanie w mediach społecznościowych, którego celem jest rozmowa o wskazówkach dotyczących dobrostanu w miejscu pracy. 

Również w procesach rekrutacji, firmy mogą wykorzystać narzędzia i platformy AI, aby zakomunikować swoje cele dotyczące dobrostanu psychicznego, używając słów, które pozytywnie przekazują opis stanowiska. Na przykład, kobieta powracająca do pracy po przerwie, może być bardziej otwarta na organizację, która kładzie nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a nie tylko na listę oczekiwanych obowiązków. Firmy muszą więc ocenić, do kogo próbują dotrzeć i jakie komunikaty będą odpowiednie dla wybranej grupy.

Podsumowując, dzięki elastycznym systemom pracy, przyszłość zatrudnienia stale ewoluuje. Jednocześnie, poczucie wyobcowania wzrosło dziesięciokrotnie. Podczas gdy niektórzy wciąż dostosowują się do interakcji ze współpracownikami za pośrednictwem ekranu, inni mogą zmagać się ze stresem i lękiem społecznym związanym ze spotkaniami w biurze. Firmy muszą mieć solidne strategie komunikacyjne, aby angażować pracowników zarówno wirtualnie, jak i fizycznie.

Specjaliści ds. marki i marketingu muszą wykorzystać swoje kompetencje do wprowadzania pozytywnych zmian poprzez skuteczną komunikację w miejscu pracy. Cytując Gautama Buddę: "Słowa mają moc niszczenia i uzdrawiania. Kiedy słowa są zarówno prawdziwe, jak i życzliwe, mogą zmienić nasz świat".

<p>Loading...</p>