26.01.20174 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Współpraca: uczelnia-pracodawca IT.

Współpraca: uczelnia-pracodawca IT.

W roku akademickim 2015/2016 na kierunkach informatycznych w Polsce rozpoczęło naukę ponad 26 tys. studentów. Podobnie było w przypadku ostatniego roku akademickiego. To jednak kropla w morzu potrzeb niezwykle dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju branży IT. Zapotrzebowanie na nowych pracowników nieustannie zgłaszają zarówno wielkie korporacje, jak i małe firmy, co można łatwo zaobserwować, przeglądają oferty na takich portalach jak Bulldogjob.pl. Dlatego wielu pracodawców poszukuje specjalistów już wśród studentów, starając się wyłowić tych najzdolniejszych.

W Polsce niemal co druga firma ma problem ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. To najwyższy poziom od 6 lat. Dotyczy to właściwie wszystkich branż, a szczególnie IT. W rezultacie firmy muszą często dodatkowo ponosić koszty szkolenia świeżo zatrudnionych osób. Dlatego coraz więcej pracodawców IT decyduje się na nawiązanie ścisłej współpracy z uczelniami, przygotowując dla siebie w ten sposób wśród studentów kompetentnych pracowników.

Uczelnia i pracodawca IT – obszary współpracy

Współpraca uczelni z firmami IT może przybierać bardzo różne formy. Wiele zależy od stopnia zaangażowania pracodawcy w tego rodzaju projekty, ale również wpływ na zakres kontaktów ze szkołami wyższymi ma przyjęta strategia rekrutacyjna, zapotrzebowanie na nowe kadry i działania employer brandingowe. Warto podkreślić, że współpraca uczelni z firmą IT może być nakierowana na wykorzystanie potencjału wyższej szkoły w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale również może się koncentrować na realizacji zadań uczelni. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obydwa powyższe cele były wcielane w życie jednocześnie.

Można wyróżnić obszary, w których najczęściej realizowana jest współpraca branży IT z uczelniami. Przede wszystkim taka kooperacja dotyczy realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów dydaktycznych, kursów i szkoleń, po ukończeniu których studenci często otrzymują różnego rodzaju certyfikaty i dyplomy. Najczęściej odbywa się to pod nazwą „Akademia”. Jako przykłady można podać Akademię Cisco, Akademię Oracle lub Microsoft IT Academy. Certyfikaty, które najczęściej mogą uzyskać studenci to między innymi Microsoft Certified Professional, Corporate Readiness Certificate (IBM Global Services), Sun Certified Java Programmer, certyfikaty Cisco, Oracle itd.

Inne obszary współpracy firm IT z uczelniami dotyczą na przykład doradztwa przy opracowywaniu programu studiów oraz organizowania praktyk zawodowych, opieka nad kołami naukowymi działającymi na wydziałach informatycznych, wspieranie uczelni w wyposażaniu ich laboratoriów w odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie, a nawet udział w ustalaniu tematów prac magisterskich. Ważną częścią takiej współpracy jest także udział firm w targach pracy na uczelniach i organizowanie dni otwartych oraz spotkań ze studentami.

Jakie firmy współpracują z uczelniami?

Jak wynika z danych fundacji Pro Progressio, w Polsce około 100 firm współpracuje obecnie z uczelniami, a zdecydowana większość z nich to podmioty działające w branży IT. Taka kooperacja jest realizowana zarówno przez małe, ale już dynamicznie rozwijające się na rynku firmy, jak i duże, światowe marki. Do największych partnerów polskich szkół wyższych należą przede wszystkim Microsoft i Cisco. Obydwa koncerny współpracują obecnie z ponad 30 uczelniami. Nieco mniejszym zakresem kooperacji mogą pochwalić się Oracle i IBM – każda z tych firm realizuje wspólne projekty z 8 szkołami wyższymi. Inne przedsiębiorstwa z branży IT najczęściej ograniczają się do ścisłej współpracy z jedną uczelnią, a maksymalnie z dwoma szkołami wyższymi. Warto na początek przyjrzeć się liderom tego rodzaju kooperacji.

Microsoft w ramach swojej Akademii udostępnia między innymi bezpłatne szkolenia e-learningowe z serwerów, systemów operacyjnych, sieci, a także umożliwia darmowe korzystanie z oprogramowania w ramach DreamSpark Premium. Microsoft współpracuje na przykład z Politechniką Śląską w Gliwicach, z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Drugi lider współpracy realizuje program Akademia Cisco, który jest szeroko zakrojonym projektem, realizowanym w wielu państwach na świecie. W jego ramach odbywają się między innymi cykle szkoleń. Cisco współpracuje z takimi uczelniami, jak na przykład Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, AGH w Krakowie.

Oracle prowadzi swoją akademię między innymi w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, w Politechnice Łódzkiej i na Uniwersytecie Łódzkim, natomiast wspomniany już IBM działa na przykład na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach czy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Bardzo aktywny jest również polski Comarch, prowadząc swoją Akademię Kompetencji i współpracując z takimi szkołami, jak Uniwersytet Łódzki, czy Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Inne firmy, które zacieśniają współpracę z uczelniami to między innymi Coders Center (np. Politechnika Białostocka), Datacomp (np. Politechnika Krakowska), Accenture (np. Politechnika Łódzka), Jit Solutions (np. Uniwersytet Gdański), Atos (np. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Google (np. Uniwersytet Warszawski) itd. Z każdym rokiem lista takich firm się powiększa, co jest korzystne zarówno dla samej branży IT, jak i dla studentów.

Zachęcamy również do lektury artykułu „Czy programista potrzebuje studiów?”.  

<p>Loading...</p>