Bulldogjob
Bulldogjob

Transparentne zarobki w IT

Rozważmy plusy i minusy transparentego systemu wynagrodzeń, biorąc pod lupę firmy takie jak Buffer i Netguru.
28.09.20164 min
Transparentne zarobki w IT

Pytanie współpracownika o pensję jest postrzegane jako nietakt i nieeleganckie zachowanie. Często wiedza o wysokości zarobków ma wpływ na poziom motywacji osoby zatrudnionej oraz podejmowane przez nią kroki w celu poproszenia o podwyżkę. Badania przeprowadzone przez wynagrodzenia.pl pokazują, że 70% osób badanych jest za jawnością wynagrodzeń. Przedstawimy plusy i minusy rozwiązania transparentności systemu wynagrodzenia oraz przykłady firm, które go stosują.

Wysokość zarobków pracownika zawsze powinna być rezultatem jego umiejętności, zaangażowania oraz doświadczenia. W wielu przedsiębiorstwach dochodzi do sytuacji, w których widać znaczne rozbieżności płac na tych samych stanowiskach. Początkowo ta wiedza być może jest poufna, z czasem jednak informacja staje się tajemnicą poliszynela. Skutkiem tego może być brak zaufania, poczucie bycia oszukanym i złość wobec pracodawcy. Co za tym idzie, pracownik nie ma motywacji do pracy i nie jest lojalny. Aby nie doprowadzać do takich sytuacji, stworzono transparentny system wynagrodzeń.

Transparentny system wynagrodzeń - na czym polega?

System ten, odpowiednio opracowany i uwzględniający wartość danych stanowisk, może być dla firm dobrym rozwiązaniem. Jego przejrzystość pozwala na uniknięcie frustracji u wielu pracowników i zagwarantowanie im współpracy z pracodawcą opartej na jasnych warunkach. W transparentnym systemie wynagrodzeń nie chodzi o to, by wiedzieć, ile zarabia X, ale bardziej o to, dlaczego tyle zarabia. Dlatego ważne jest, aby kryteria przyznawania pieniędzy pracownikowi były jasno sformułowane.

Widełki w ogłoszeniach o pracę

Wiele firm coraz częściej podaje w ogłoszeniach o pracę widełki wynagrodzenia. Przez co sugerują, że kandydat ma szansę na pensję zależną od stopnia jego zaawansowania na danym stanowisku. Dzięki temu aplikujący wie, ile może mu dać firma, a pracodawca/rekruter nie musi tracić cennego czasu na odrzucanie osób, którym warunki finansowe nie odpowiadają. Wysokość wynagrodzenia jest ważną kwestią podczas poszukiwania pracy zwłaszcza przez specjalistów IT. Ogłoszenia o pracę, w których zawarte są widełki płacowe, są bardziej popularne (nawet o 70%) wśród kandydatów.

Jawność wynagrodzeń

Firma Buffer przedstawia na firmowym blogu listę zarobków całego swojego zespołu. Publikacja przyniosła wiele korzyści dla biznesu, ponieważ ilość aplikacji nowych kandydatów do pracy zwiększyła się o 229 procent. Ten wynik może prowadzić do jednego wniosku: ludziom podobają się jasne rozwiązania.

Zasady przyznawania wynagrodzenia

Niektóre firmy udostępniają zasady przyznawania pieniędzy. Firma Buffer opracowała algorytm:

Źródło: (Buffer, https://open.buffer.com/transparent-salaries/)


Ich system wynagrodzeń uwzględnia wartość rynkową stanowiska (ROLE), doświadczenie zawodowe (EXPERIENCE), opcję (CHOICE), która polega na otrzymaniu dodatkowego wynagrodzenia (wynosi ono 10 000$) albo dodatkowe udziały w pakiecie konpensacyjnym (rezygnacja z dodatkowego wynagrodzenia i uzyskanie 30% udziału w ramach pakietu), oraz staż pracy w Buffer (LOYALTY). Dodatkowo firma za każdy przepracowany u nich rok daje pięcioprocentową podwyżkę.

Buffer opracował dla potencjalnych pracowników również kalkulator, dzięki któremu mogą oni obliczyć ich przyszłą wypłatę. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla pracowników, którzy szukają pracy na jasnych warunkach.

Usystematyzowanie zarobków dla pracowników wykonujących pracę zdalną

Netguru jest firmą zatrudniającą wielu pracowników zdalnie. Taki system wymaga przestrzegania ustalonych reguł, aby osoby zatrudnione wykonywały swoją pracę jak najlepiej. Wszyscy pracownicy wiedzą o kondycji finansowej firmy oraz o systemie wynagrodzeń.

Mocne i słabe strony systemu

Zaletą tego systemu jest przede wszystkim uczciwość wobec wszystkich pracowników. Dzięki temu są oni bardziej zmotywowani do pracy, nie tworzy się nieprzyjemna atmosfera niepewności dotyczącej wysokości zarobków innych zatrudnionych osób. Ponadto stosowanie systemu transparentności jest przykładem dobrej organizacji firmy, co bardzo dobrze wpływa na jej wizerunek.

Słabą stronami transparentności mogą być wątpliwości pracodawcy czy podanie wynagrodzenia nie przysporzy mu kłopotów. Przykładowo:

  • niska kwota może odstraszyć potencjalnych kandydatów


Rzeczywiście jest to argument przemawiający przeciw temu systemowi, ale czy na pewno? Specjalista, który „traci czas” na rekrutację i rozmowę kwalifikacyjną, na której dowiaduje się, że dostanie, powiedzmy, 15% mniej niż w dotychczasowej firmie, może być niezadowolony z takiego rozwoju sytuacji. 

  • podanie widełek w ofercie pracy może spowodować, że kandydaci mogą chcieć wziąć tylko górną granicę wynagrodzenia, a pracownicy mogą zażądać podwyżki.


Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli pracodawca nie ma ustalonego systemu wynagrodzeń. Dlatego bardzo ważne jest sformułowanie zasad przyznawania pensji, które są dostosowane do wartości rynkowej danych stanowisk.

Według badań przeprowadzonych przez PayScale 40% firm deklaruje przejrzystość zarobków. Zestawiając ten wynik z odczuciami pracowników wynika, że 21% z nich uznało, że pracodawcy zapewniają im przejrzystość zasad wynagradzania. Transparentność jest korzystna dla obu stron. Według PayScale ⅔ osób uważa, że zarabia mniej w stosunku do wynagrodzenia rynkowego danego stanowiska. Natomiast 35% badanych (którzy zarabiają więcej niż średnie wynagrodzenie dla ich stanowisk) twierdzi, że zarabia mniej. Takie odczucia pracowników wpływają negatywnie na rozwój firm. 60% badanych uważających, że zarabiają mniej niż inni, zamierza opuścić dotychczasowe miejsce pracy.

Co o tym sądzicie? Czy korzystacie z takiego rozwiązania?

<p>Loading...</p>