10.12.20203 min
Tomek Lewandowski

Tomek LewandowskiRivet Group

QA Craft for Jira 4.0 do zarządzania testami

Sprawdź, co zmieniło się w nowej wersji 4.0 narzędzia QA Craft for Jira.

QA Craft for Jira 4.0 do zarządzania testami

W ostatnim czasie sporo zmienia się w świecie IT. Między innymi zmiany w licencjonowaniu swoich serwerowych produktów zapowiedział australijski gigant Atlassian. I będą to zmiany które bez wątpienia wpłyną na cały rynek IT, producentów oprogramowania i pluginów. 

Jednak zmiany i obecna sytuacja potrafią też inspirować. Dobrym przykładem jest QA Craft for Jira, narzędzie do testowania w Jira, które przez ostatnie kilka miesięcy pandemii producent bardzo mocno i konsekwentnie rozwijał.

QA Craft for Jira 4.0 stał się kompletnym narzędziem do zarządzania testami (Test Management) na skalę ENTERPRISE, które dostępne jest na Atlassian Marketplace w opcji serwerowej. W najbliższym czasie dostępna będzie także wersja Data Center. To bardzo mocna konkurencja dla najbardziej popularnych obecnie pluginów do test managementu w Jira.

Producent pluginu zoptymalizował jego silnik, który w tej chwili umożliwia pracę z testami składającymi się z tysięcy przypadków testowych, uporządkowanych w przejrzyste struktury nie ograniczające się do jednego projektu Jira. Strukturę tych testów można w dowolny sposób rozproszyć po całej Jira, sięgając po wymagania i zgłaszając błędy do wielu projektów, nie tracąc przy tym przejrzystości raportowania i łatwości zarządzania testami.

Jeśli chodzi o skalę ENTERPRISE, według statystyk zebranych od klientów, którzy już wdrożyli QA Craft for Jira 4.0, tak to wygląda w liczbach:

  • liczba TC w jednej strukturze (czyli pod jednym Test Planem) - 20 tysięcy
  • liczba błędów zgłoszonych w ramach jednej struktury - 750
  • liczba przypadków testowych (całkowita) 75 - 100 tysięcy

 
Każdy obiekt w QA Craft for Jira 4.0, Test Plan, Test Suite, Test Case i Test Result, to typowe Jira issue. Daje to możliwości wykonywania standardowych operacji Jira (klonowanie, przenoszenie, zmiany typu bulk), wyszukiwania, tworzenia filtrów i dashboardów.

Najnowsza wersja pluginu wspiera zarówno testy manualne, jak i automatyczne oraz dowolną ich kombinację. Obsługuje proces ewolucji przypadku testowego z manualnego na automatyczny. W wersji 4.0 rozbudowano QA Craft Automation API umożliwiające jeszcze większą swobodę interakcji z testami automatycznymi. 

Dało to testerowi, który nie ma pojęcia o automatyzacji testów, możliwość budowy dowolnej konfiguracji testów automatycznych, zaplanowaniu ich wykonania w dowolnym momencie i otrzymania ich wyników w dwóch poziomach szczegółowości - prostym i zaawansowanym. 

QA Craft for Jira 4.0 nie narzuca żadnej technologii projektowania testów automatycznych. Klienci, którzy wdrożyli tę wersję, z powodzeniem integrują plugin z testami aplikacji webowych, desktopowych czy mobilnych na fizycznych urządzeniach.

W wersji QA Craft for Jira 4.0, mocno rozbudowano też moduł raportowania. Oprócz standardowych metryk dodana została możliwość szczegółowego raportowania pokrycia wymagań testami. Czytelna, kompaktowa wersja traceability matrix, wykresy prezentujące wykonanie przypadków testowych oraz zgłaszane błędy z perspektywy wymagań oraz ich priorytetów.

W narzędziu wprowadzono też usprawnienia interfejsu użytkownika, które spowodowały, że korzystanie z pluginu jest jeszcze bardziej intuicyjne. Ujednolicono sposób zarządzania strukturą w funkcjonalnościach klonowania repozytoriów oraz importerach struktury z plików XML i XLSX. 

Kolejnymi i bardzo ważnymi zmianami było dodanie modułu zarządzania licencjami w modelu sprzedaży "by Vendor" oraz rozbudowa zakładki "Test Automation Parameters" o dodatkowe pola, co finalnie dało jeszcze łatwiejszą integrację pluginu z testami automatycznymi.

Podsumowanie

Po wprowadzonych przez zespół QA Craft for Jira przez ostatnie kilka miesięcy zmianach, widać jak mocno plugin został rozwinięty. Nie wprowadzono tu nowych funkcjonalności ale rozbudowano te, na których twórcom narzędzia zależy najbardziej, czyli automatyzację, wymagania, zarządzanie strukturą i raportowanie oraz wydajność, która od samego początku była i jest bardzo mocną stroną narzędzia. 

Jeśli szukacie wydajnego narzędzia które wspiera planowanie i wykonywanie testów automatycznych, ułatwia zbieranie wyników testów, analizę logów, do tego dostarcza przejrzystą drzewiastą strukturę repozytoriów testów z łatwą i intuicyjną nawigacją po strukturze to sprawdźcie QA Craft for Jira 4.0.

Więcej o QA Craft for Jira 4.0 na: https://qacraft.eu

<p>Loading...</p>