5.06.20201 min

Konkurs WiT4People dla Hakersów

Konkurs WiT4People dla Hakersów

Do 31 maja 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu “WIT4People - Hakerski wirtualny dziennik obecności”, organizowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland.


WIT4People
to najnowsza inicjatywa Stowarzyszenia, której celem jest zwiększenie zaangażowania technicznych umiejętności społeczności zgromadzonej wokół WiT we wsparcie organizacji pożytku publicznego. Stanowi ona szansę na rozwinięcie umiejętności, zdobycie doświadczenia, wykorzystanie wiedzy i talentów, by wspólnie zrobić coś dobrego dla świata i ludzi!

Zadaniem konkursowym jest stworzenie aplikacji webowej, która ułatwi organizację zajęć dla dzieci - podopiecznych Hakersów. W rywalizacji mogą wziąć udział zespoły składające się z programistki/ów, graficzki/ów, projektantki/ów UX oraz innych chętnych do podjęcia się wyzwania. Przy pomocy języka PHP i frameworków takich jak Symphony 4 lub Laravel oraz bibliotek React, pracując zdalnie, uczestnicy mają przygotować narzędzie do monitorowania obecności podopiecznych i generowania statystyk.

Hakersi to ogólnopolska społeczność dążąca do poprawy systemu usamodzielniania się potrzebujących dzieci oraz młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych poprzez naukę programowania i robotyki. Pieczę nad nimi sprawuje Fundacja Sarigato z Krakowa, która zrzesza wolontariuszy, wspierających dzieci na drodze rozwoju.

Najlepsza praca zostanie przekazana Hakersom. Przewidziane są także nagrody rzeczowe i dostęp do platformy hostingowej.


Więcej informacji

<p>Loading...</p>