29.11.20175 min
HR Executive Club

HR Executive Club

Jak z sukcesem łączyć pokolenia w firmie?

Zróżnicowanie wiekowe pracowników nie musi być przeszkodą. Wystarczy wiedzieć jak wykorzystać ich potencjał.

Jak z sukcesem łączyć pokolenia w firmie?

Obecnie w polskich firmach można spotkać ludzi z czterech różnych pokoleń, co może powodować pewne trudności i wzajemne niezrozumienie. Przedstawiciele HR Executive Club radzą, jak umiejętnie zbudować równowagę w firmie i wykorzystać potencjał różnych grup pracowników.


Kto pracuje w polskich firmach?


Najstarsza grupa pracowników to Baby boomers. To osoby urodzone w latach 1946-1964, przywiązane do swojego miejsca pracy, wyróżniają się dużym zaangażowaniem. Do pokolenia X należą ludzie urodzeni od połowy latach 60. do końca lat 70. Są lojalni wobec pracodawców, stawiają na rozwój osobisty.To ostatnia grupa, która woli kontakt bezpośreni od nowych technologii. Wreszcie Milliennialsi, o których tyle ostatnio słychać. Urodzeni od początku lat 80. do połowy 90. nie lubią siedzieć w miejscu: chętnie rozwijają się w ramach zagranicznych staży. Cenią sobie mobilność i elastyczność czasu pracy oraz sprawnie poruszają się w świecie nowych technologii. I wreszcie urodzone w drugiej połowie lat 90. i później Pokolenie Z, które dopiero wkracza na rynek pracy. Jego reprezentanci nie wyobrażają sobie życia bez nowych technologii, są otwarci na innowacje i niestandardowe rozwiązania.

Struktura wiekowa na rynku pracy będzie się zmieniać razem z globalnymi trendami demograficznymi. W 2020 roku Millennialsi będą stanowić 50% globalnej siły roboczej.  Już w 2025 1/3 wszystkich ludzi na świecie będzie w wieku 65+. Obecnie w Polsce osoby starsze to niewiele ponad 20% populacji, a w 2050 r. będą stanowić już ok. 40%. Do 2050 w Europie mediana wieku populacji wzrośnie aż o 6 lat, z obecnych 40 do 46.


Różne style pracy i komunikacji, inne podejście do technologii


W przeprowadzonym przez PwC badaniu millenialsi stwierdzili, że czują się komfortowo pracując ze starszym pokoleniem. Jednak 38% z nich zauważyło, że starsi managerowie nie próbują nawiązać kontaktu z młodszymi pracownikami. Niemal połowa respondentów dostrzega u swoich managerów niezrozumienie stosowania nowych technologii w pracy.

Transformacja cyfrowa z pewnością jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich firm, nie tylko w obszarze strategii biznesowej, ale także w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi jest koniecznością dla przedsiębiorstw i znaczącym usprawnieniem wielu procesów, z drugiej jednak strony nie wszyscy pracownicy są równie otwarci na zmiany

- mówi Anna Szczeblewska, Dyrektor w zespole People & Change PwC. Uważa, że firmy muszą przede wszystkim myśleć kompleksowo i przygotować właściwą dla swojej organizacji strategię, uwzględniającą różnorodność swoich pracowników. W tym procesie pomocne mogą być właśnie nowe technologie, wykorzystujące np. sztuczną inteligencję w badaniu kultury organizacyjnej, kompetencji pracowników, ich oczekiwań i potrzeb.Rekrutacja

Według Eustachego Bieleckiego, Head of Growth w Kariera.pl, zmiany demograficzne na rynku pracy to ogromne wyzwanie dla zespołów rekrutacyjnych. W ciągu najbliższych pięciu lat reprezentanci Generacji Z (urodzeni w latach 90.) będą stanowić 20% pracowników. Tymczasem 63% przedstawicieli starszych pokoleń planuje pozostać w zawodzie nawet po emeryturze.

Pozyskanie właściwych kandydatów w warunkach “bitwy o talent” stanie się jeszcze bardziej drastyczne. Czy nasze strategie rekrutacyjne są wystarczająco elastyczne, by sprostać międzypokoleniowości w firmie?

Bielecki radzi, aby w warunkach rekrutacji osób z różnicą wiekową o ponad 40 lat zwracać uwagę nie tylko na język używany w kampanii rekrutacyjnej czy oferowany kandydatom pakiet korzyści (tzw. Employee Value Proposition), ale także odpowiednio dopasować kanały komunikacyjne, często odmienne dla poszczególnych grup wiekowych.

Ścieżka kandydata w przypadku młodych adeptów stawiających pierwsze kroki w karierze zawodowej będzie stanowczo się różniła od procesu aplikacyjnego pracownika po 50-ce. Ci pierwsi są doświadczeni w zmianie pracodawców i wiedzą, jak się "sprzedać" na rozmowie rekrutacyjnej. Tymczasem Baby boomersi, przywiązani do swojego miejsca pracy i lojalni wobec firmy, postrzegają tę zmianę jako "kolejny etap", mający przełożenie na wszystkie sfery ich życia.

Sposób pracy

Obecna sytuacja na rynku pracy: pogłębiający się brak specjalistów i wyzwania demograficzne związane ze starzejącym się społeczeństwem sprawiają, że wielopokoleniowość w miejscu pracy stała się faktem. W przestrzeni organizacyjnej współdziałają dziś generacje pracowników o różnicy wieku sięgającej nawet kilkudziesięciu lat.

- redaktor naczelna Kariera.pl Grażyna Raszkowska. 

Aby nie generować konfliktów, ale korzystać z efektów synergii, według Raszkowskiej potrzebne jest inspirujące, wolne od stereotypów zarządzanie. To wyzwanie, przed którym stoją nie tylko menedżerowie działów HR, ale cała kadra zarządzająca. Wielopokoleniowość może stać się atutem, pod warunkiem, że przedsiębiorstwa podejmą odpowiedni wysiłek i wprowadzą zmiany na poziomie kultury organizacyjnej i polityk zarządczych. Stosowanie standardowych rozwiązań, np. dołączanie do grona młodych pracowników osób o długim stażu zawodowym po to, by zapewnić pełną reprezentację pokoleniową, mija się z celem i przynosi efekty odwrotne od zamierzonych.                                                                                                                   Motywacja pracowników


Jak mówi Angelika Chimkowska, Ekspert oswajania zmian i influencer, w kontekście coraz bardziej dominującego rynku pracownika szczególnie istotny jest temat retencji, czyli umiejętności firm do zatrzymania kluczowych osób w organizacji. Koszty pozyskania wartościowych specjalistów, wdrażania nowych osób czy systemu doszkalania są na tyle duże, że wysoka retencja wydaje się jednym ze sposobów na ich optymalizację.

Sytuację niestety utrudnia globalny trend coraz krótszego czasu pracy dla jednego pracodawcy. Nie bez znaczenia jest również miks postaw, oczekiwań i stylów pracy X-ów, Y-ków, czy millenialsów oraz wcześniejszych pokoleń.

Chimkowska ostrzega przed lekceważeniem problemu:

Jeżeli z jakichkolwiek powodów jakaś firma myśli, że problem ten jej nie dotyczy lub że może go uniknąć, to niestety liczby są nieubłagane. Już w 2020 roku, czyli szybciej niż za dwa lata, millenialsi stanowić będą 50% globalnej siły roboczej. Znalezienie sposobów na motywację, współpracę i zrozumienie wielu pokoleń w jednym miejscu pracy jest koniecznością.

Według niej jest to również jeden ze sposobów na zwiększenie retencji. Stawka jest naprawdę duża i stanowi o być albo nie być wielu organizacji biznesowych.

___________

HR Executive Club to inicjatywa biznesowa PwC skierowana do osób zajmujących się rozwojem kapitału ludzkiego i zarządzaniem zmianą. Organizujemy inspirujące spotkania, których celem jest wymiana doświadczeń i wiedzy w gronie osób zajmujących się obszarem HR i zarządzaniem zmianą. Podczas rozmów dotykamy tematów aktualnych i ważnych prezentując różne punkty widzenia, bo choć łączy nas podobne doświadczenie zawodowe, działamy w różnorodnych branżach. 

<p>Loading...</p>