12.11.20202 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Co nowego w ASP.NET Core 5.0

ASP.NET Core 5.0 daje nam spory wzrost wydajności oraz nowe funkcje i zmiany, które wymagają ponownego spojrzenia na istniejący kod.

Co nowego w ASP.NET Core 5.0

.NET 5 został już oficjalnie wydany — nowości w samym .NET już opisywaliśmy, a tym razem przyjrzymy się ASP.NET Core 5.0. ASP.NET Core jest rozszerzeniem .NET-u oraz następcą ASP.NET, który dostarcza developerom narzędzia zaprojektowane specjalnie do budowania aplikacji webowych. Jego najnowsze wydanie daje nam znaczną poprawę wydajności oraz szereg nowych funkcji, ale mamy też niestety kilka zmian, które mogą uszkodzić nasz obecny kod (tzw. breaking changes).

Co wiecej, sami twórcy z Microsoftu twierdzą też, że ASP.NET Core 5 to najszybszy framework, jaki kiedykolwiek udało im się dostarczyć. Zobaczmy więc, co zmieniło się w ASP.NET wraz z najnowszym wydaniem .NET-u.

Usprawnienia

ASP.NET Core 5 w końcu umożliwia bindowanie i walidacje z wykorzystaniem rekordów wprowadzonych w C# 9.0. Bardzo ciekawą zmianą jest wprowadzenie domyślnej integracji z OpenAPI i Swagger UI w projektach typu Web API. To znacznie ułatwi robienie podstawowej dokumentacji w tym przypadku. Duży skok wydajności widać w przypadku WebAssembly Blazora — jest 2-3 krotnie szybszy w większości scenariuszy.

Mamy tutaj również 60-procentowy wzrost wydajności w gRPC, czyli w systemie zdalnego wywoływania procedur o otwartym kodzie źródłowym, oraz usprawnienia w SignalR — darmowej bibliotece, która pozwala kodowi serwera na wysyłanie asynchronicznych powiadomień do aplikacji internetowych po stronie klienta. 

Developerzy będą od teraz też mogli korzystać z funkcji o nazwie dotnet watch, która automatycznie odświeża przeglądarkę, kiedy dokona się jakiejś zmiany w kodzie. Pozwala to na praktycznie natychmiastowe zobaczenie wprowadzonych zmian.

Jeżeli chodzi o lepszą wydajność, to Daniel Roth, Principal Program Manager z Microsoftu, pokazuje wyniki z TechEmpower, które wskazują na 12-44% wzrostu w przepustowości oraz o 4-66% mniejszą latencję w porównaniu do ASP.NET 3.1. Wynik łączny wszystkich testów jest natomiast lepszy o 17 punktów procentowych. W testach z TechEmpower użyto Linuksa.

Breaking Changes

Zanim przystąpi się do migracji na najnowszą wersję, warto jest o kilku rzeczach pamiętać, bo ASP.NET Core 5 wprowadza trochę zmian, które mogą namieszać w istniejącym kodzie. 

Team .NET zidentyfikował w sumie 32 zmiany, które mogą popsuć istniejący już kod. Główne obszary, gdzie zaszły takie zmiany, to Blazor, Kestrel, SignalR, czy klient HTTP. Na szczęście przeważnie chodzi o małe szczegóły, niemniej jednak warto wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić.

Pełna lista podobnych zmian znajduje się tutaj

Podsumowanie

Aby zacząć pracę z ASP.NET Core w .NET 5, należy najpierw zainstalować .NET 5 SDK. Świeża wersja dotnetu jest jednak również obecna w najnowszych wydaniach Visual Studio oraz Visual Studio for Mac, więc ci, którzy korzystają z tego IDE, powinni od razu być w stanie użyć ASP.NET Core. 

ASP.NET w Visual Studio


Aby użyć .NET 5 z Visual Studio Code, trzeba zainstalować rozszerzenia C#, które znajdują się tutaj

Miłego kodowania!

<p>Loading...</p>