16.09.20201 min
Bulldogjob

Bulldogjob

BEST Hacks 2020

Weź udział w studenckim konkursie programistycznym BEST Hacks w formie online.

BEST Hacks 2020

Tej jesieni odbędzie się konkurs programistyczny BEST Hacks! W dniach 24-25 października 2020 będzie można wziąć w nim udział w formie online.Organizuje go jedna z 97 lokalnych grup międzynarodowej organizacji Board of European Students of Technology, działającej w ponad 30 krajach Europy. Ich misją jest działanie na rzecz rozwoju studentów uczelni technicznych oraz przygotowanie ich do wyzwań współczesnego rynku pracy.

BEST Hacks to projekt poruszający problemy, które występują obecnie na świecie w kontekście społeczeństwa, środowiska, ekologii czy gospodarki. Tegorocznym tematem wydarzenia jest zmiana klimatu, a uczestnicy zmierzą się z takimi zagadnieniami jak zanieczyszczenie powietrza i emisja gazów cieplarnianych. Konkursy programistyczne wykraczające poza tematykę związaną ściśle z informatyką są we Wrocławiu rzadkością. Uczestnikami konkursu mogą być nie tylko osoby związane bezpośrednio z branżą IT, ale również z innymi dziedzinami, które mogą okazać się pomocne przy rozwiązywaniu głównego zadania. 

Podczas konkursu drużyny złożone z 3-4 osób będą miały 24 godziny na przygotowanie rozwiązania przedstawionego im problemu, po czym zaprezentują swoje prace przed Jury. W tym czasie zostanie im zapewniona pomoc merytoryczna wykwalifikowanych pracowników firm partnerskich, wykładowców Politechniki Wrocławskiej oraz członków organizacji pozarządowych.

BEST Hacks pozwoli na zwiększenie świadomości studentów w tym obszarze, a pomysły, które powstaną podczas konkursu mogą mieć realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. W celu ich wdrożenia, trzy najlepsze prace zostaną przedstawione Akademickiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości działającemu przy Politechnice Wrocławskiej.

<p>Loading...</p>