4.03.20212 min
Rudrank Riyam

Rudrank RiyamApple Platforms Developer

6 bibliotek SwiftUI, z którymi wejdziesz na wyższy level

Poznaj 6 bibliotek SwiftUI, które musisz poznać, aby jeszcze lepiej programować.

6 bibliotek SwiftUI, z którymi wejdziesz na wyższy level

Jeśli pracowałeś/aś kiedyś ze SwiftUI lub używałeś/aś go w projektach pobocznych, to te 6 bibliotek pomoże Ci wejść na jeszcze wyższy poziom. Większość tych bibliotek dostępna jest tutaj

StepperView od Badarinath 

StepperView to komponent iOS SwiftUI dla step indications.

OctopusKit od Shinryaku Tako

OctopusKit to silnik gier 2D oparty na ECS i napisany w 100% w Swift. Jest on przeznaczony dla iOS, macOS oraz tvOS. 

Według dokumentacji OctopusKit opakowuje i rozszerza frameworki Apple’a:

  • GameplayKit dla elastycznej architektury typu entity-component-system, aby dynamicznie tworzyć zachowanie danej gry
  • SpriteKit dla grafiki 2D, fizyki oraz modułów cieniujących GPU
  • SwiftUI dla szybkiego projektowania płynnych, skalowalnych wyświetlaczy HUD
  • Metal, aby zapewnić najlepszą natywną wydajność
  • Komponenty niezależne od systemu operacyjnego pozwalają na obsługę myszy/touchpada lub klawiatury/gamepada przy pomocy tego samego kodu oraz na natywną kompilację dla iOS i macOS bez potrzeby korzystania z Catalyst.

Popup View od Exyte

Popup View to biblioteka elementów toast i pop-upów napisana w SwiftUI.


Wymagane parametry

presented: binding w celu określenia, czy dany pop-up powinien się wyświetlić, czy może jednak nie

view: widok, jaki chcesz wyświetlić w swoim pop-upie. 


Dostępne opcje dostosowania - parametry opcjonalne

type: toast, float albo default 

position: góra albo dół (w przypadku domyślnym, określa to po prostu kierunek animacji)

animation: pozwala na zastosowanie niestandardowej animacji dla pop-upu

autohideIn: czas, po którym pop-up powinien zniknąć

NeumorphismUI od Ryo Tsuzukihashi

NeumorphismUI to przydatna biblioteka, która pozwala na proste użycie elementów neuromorficznych w SwiftUI.


Dostępne widoki

  • Prosty widok
  • Neumorphism concave
  • Neumorphism button
  • Neumorphism slider

Bottom Bar od Bezhan

BottomBar to komponent paska kart zainspirowany wzorcem nawigacyjnym Google Bottom Bar.

AlertX od Neel Makhecha

AlertX to biblioteka dla projektów SwiftUI, która pozwala na tworzenie niestandardowych alertów, które można implementować w prosty sposób, podobnie do implementowania wbudowanych alertów systemowych. 

Wygląd AlertX można dostosować za pomocą motywów. Mamy tam już wiele wstępnie zdefiniowanych motywów, ale możesz też dodać swój własny.

Wszystkie motywy AlertX są typu AlertX.Theme. Dla każdego wstępnie zdefiniowanego motywu mamy statyczne metody.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że powyższe biblioteki Ci się przydadzą. Pamiętaj o przypisaniu do nich odpowiednich autorów, kiedy będziesz z nich korzystać. Oryginał tekstu w języku angielskim przeczytasz tutaj.

<p>Loading...</p>