Już jest! Najnowsze Badanie Społeczności IT!
Zebraliśmy ponad 10 000 ankiet, dzięki czemu możemy przedstawić nie tylko ogólne wnioski, ale też głębiej wejść w dane i pokazać szczegóły dotyczące pracy i zarobków w poszczególnych specjalizacjach.
Najnowsze dane o IT w Polsce znajdziesz w Raporcie z Badania Społeczności IT 2024. Zobacz go już teraz:

Profil

Jakim typem programisty jesteś?
Backend
44%
Fullstack
28%
Frontend
17%
Mobile
4.6%
Embedded
4.1%
GameDev
1.1%
Inne
1.2%
Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Niebinarna
Mężczyzna: 89% 89% Kobieta: 10% 10% Niebinarna: 0.5% 0.5%
Wiek
18 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40+
18 - 24: 19% 19% 25 - 29: 35% 35% 30 - 34: 25% 25% 35 - 39: 13% 13% 40+: 8.2% 8.2%
Wykształcenie
Studia II stopnia (magister, magister inżynier)
39%
Studia I stopnia (licencjat, inżynier)
30%
Jestem w trakcie studiów
11%
Studiowałem/am, ale nie uzyskałem/am dyplomu
7.8%
Szkoła średnia
7.1%
Studia podyplomowe
3.3%
Studia doktoranckie
1.2%
Wielkość firmy
1-10
4.1%
11-50
16%
51-200
21%
201-500
14%
501-1000
8.3%
1 001 - 5 000
13%
5 001 - 10 000
8.0%
więcej niż 10 000
15%
Poziom doświadczenia
Mid / Regular
41%
Junior
23%
Senior
28%
Tech Lead / Team Lead
8.0%
Mid-level Manager
0.4%
Director / C-level
0.3%
Poziom doświadczenia a doświadczenie w latach
Director / C-level
13.9 lat
Tech Lead / Team Lead
10.1 lat
Mid-level Manager
9.7 lat
Senior
9.2 lat
Mid / Regular
4.4 lat
Junior
1.3 lat
Specjalizacje a doświadczenie w latach
Embedded
6.1 lat
Backend
6.0 lat
Fullstack
5.9 lat
Mobile
5.8 lat
Data Science
4.0 lat
GameDev
4.0 lat
Frontend
4.0 lat
ML Engineer
2.0 lat
AI Engineer
1.5 lat
Inne
5.4 lat

Praca i technologie

Znajomość języków programowania
Również języki znaczników, skryptowe, zapytań
JavaScript
51%
HTML/CSS
41%
TypeScript
40%
SQL
34%
Java
30%
Python
25%
C#
22%
PHP
13%
C++
9.9%
Kotlin
7.4%
C
5.1%
Go
3.8%
Swift
2.2%
Ruby
2.2%
Bash / PowerShell
2.1%
Scala
2.0%
Rust
1.9%
Dart
1.4%
Groovy
1.3%
Główna technologia a specjalizacje
Również języki znaczników, skryptowe, zapytań
Java
38%
C#
18%
Python
13%
PHP
11%
C++
4.0%
SQL
2.2%
Kotlin
2.2%
Go
2.2%
JavaScript
1.8%
Ruby
1.8%
TypeScript
1.5%
Scala
1.5%
Inne
1.4%
C++
52%
C
39%
JavaScript
48%
TypeScript
42%
HTML/CSS
5.3%
C#
26%
Java
18%
TypeScript
15%
JavaScript
14%
PHP
11%
Python
6.2%
C++
1.9%
Kotlin
1.1%
SQL
1.1%
Inne
1.5%
C#
45%
C++
36%
Kotlin
41%
Swift
27%
Dart
14%
Główna technologia a inne technologie wykorzystywane na co dzień
SQL
54%
JavaScript
50%
HTML/CSS
45%
TypeScript
45%
C#
27%
Python
11%
C++
6.4%
PHP
3.3%
Java
2.3%
C
2.1%
Inne
14%
Python
60%
C++
30%
C
28%
SQL
16%
Java
15%
JavaScript
14%
C#
12%
HTML/CSS
7.4%
Bash / shell
5.9%
Inne
20%
JavaScript
65%
HTML/CSS
43%
TypeScript
33%
PHP
30%
SQL
43%
JavaScript
35%
TypeScript
27%
HTML/CSS
27%
Java
21%
Python
18%
Kotlin
12%
Groovy
3.9%
C++
3.2%
Scala
3.1%
C#
3.0%
PHP
2.3%
Go
1.9%
C
1.5%
Bash / shell
1.5%
Inne
17%
TypeScript
64%
HTML/CSS
62%
JavaScript
40%
PHP
16%
SQL
16%
Python
13%
C#
8.8%
Java
6.7%
Ruby
2.2%
Inne
7.0%
Java
57%
Kotlin
32%
SQL
29%
TypeScript
19%
Python
15%
JavaScript
15%
Scala
10%
Inne
28%
JavaScript
75%
HTML/CSS
61%
SQL
56%
TypeScript
31%
PHP
30%
Python
13%
C#
7.2%
Java
4.6%
Go
4.3%
Inne
8.5%
JavaScript
41%
SQL
37%
HTML/CSS
31%
Python
26%
TypeScript
18%
Java
8.6%
C++
8.3%
C#
6.4%
Go
6.1%
C
4.8%
PHP
3.2%
Inne
20%

Na podstawie wyników ankiety wyraźnie widać, że w pracy programistów przenikają się zróżnicowane technologie. Podobne wnioski wyciągam z własnych doświadczeń. Tworzenie złożonych aplikacji wymaga od programistów sporej wiedzy i znajomości co najmniej kilku technologii. Do sprawnej pracy nie wystarczy już jeden język programowania, oprócz znajomości języka Python trzeba znać także SQL czy JavaScript. W EOS Poland programiści używają Python, SQL, JavaScript, a także specyficznych dla danego języka frameworków. Jednocześnie, oprócz języków programowania potrzebna jest także ogólna wiedza informatyczna, począwszy od kwestii związanych z optymalizacją zapytań SQL, testowaniem czy pisaniem bezpiecznego kodu, a skończywszy na zagadnieniach architektonicznych. Nie można też zapomnieć o podstawowych w obecnych czasach narzędziach programisty takich jak Git czy Docker. Podsumowując, mimo potencjalnie niskiego progu wejścia w programowanie, wciąż przyspieszający rozwój technologii powoduje, że jest to zawód wymagający nieustannego doskonalenia i poszerzania horyzontów.

Maciej Bylina
Dyrektor Departamentu Technologii i Innowacji
EOS Poland
Od jakiego języka programowania zaczynałeś/aś
Również języki znaczników, skryptowe, zapytań
Java
23%
C#
16%
JavaScript
13%
PHP
11%
Python
7.5%
C++
6.6%
TypeScript
6.4%
HTML/CSS
3.0%
C
2.8%
SQL
2.6%
Kotlin
1.3%
Ruby
1.1%
Swift
0.8%
Scala
0.5%
Inne
4.2%

Swoją programistyczną przygodę zaczynałem wieki temu od PHP, które było wtedy szalenie popularne.

Dzisiaj, przyglądając się rankingowi popularności języków, można zauważyć, że czołówka jest dość stabilna. Nowicjusze w dziedzinie programowania wybierali Java, JavaScript, C#/C++ i PHP wierząc, że znajomość tych właśnie technologii pozwoli im na dobry start i godne wynagrodzenie w branży IT. Nie pomylili się!

Wszechobecne kursy, szkolenia i platformy e-learningowe pozwalają młodym ludziom dość szybko osiągnąć umiejętności techniczne wystarczające do rozpoczęcia pracy. Natomiast notoryczny brak wykwalifikowanych specjalistów względem potrzeb rynkowych coraz częściej skłania pracodawców do zatrudniania juniorów z nadzieją, że nie uciekną zaraz po tym, jak zdobędą doświadczenie i zwiążą się z firmą, która zainwestowała w ich rozwój.

Wiele firm stawia także na programy stażowe, które pozwalają niedoświadczonym developerom wejść na ścieżkę kariery. Odpowiednio przygotowany program rozwija wiedzę techniczną i daje dobrą bazę pod przyszłe, bardziej zaawansowane zadania. W Schenker Technology Center kładziemy szczególny nacisk na dobre praktyki kodowania, pisanie testów, code-review i aspekty IT Security. Uczymy także korzystania z narzędzi typu: SonarQube, Dependency-Track, GitLAB, JIRA, Confluence itp. Ważne jest także dla nas to, by uzupełnić brakujące kompetencje związane z cyklem wytwarzania oprogramowania, pracą zespołową i rozwiązywaniem problemów, komunikacją i metodykami zwinnymi.

Daniel Ciunkiewicz
Head of Application Development & Maintenance
DB Schenker Technology Center Warsaw
Z którymi bazami danych pracujesz?
PostgreSQL
38%
MS SQL
26%
MySQL / MariaDB
23%
Nie używam baz danych
18%
Redis
15%
Mongo
14%
Oracle
14%
SQLite
9.6%
Amazon DynamoDB
1.4%
Cassandra
1.4%
Elastic
1.0%
Inne
5.2%
Najważniejsze biblioteki i frameworki a główny język programowania
Pytanie otwarte, bez sugerowania odpowiedzi
.NET
45%
Entity Framework
27%
ASP.NET
22%
Angular
19%
.NET Core
14%
React
11%
MediatR
4.8%
WPF
4.2%
Blazor
4.0%
Dapper
3.8%
xUnit
3.2%
Unity
3.0%
jQuery
2.8%
NUnit
2.6%
Linq
2.4%
Inne
25%
Boost
42%
Qt
24%
STL
22%
GoogleTest
16%
Inne
40%
Spring
73%
Hibernate
27%
Spring Boot
22%
Angular
12%
React
4.9%
jUnit
4.0%
Lombok
3.5%
JEE
3.3%
Mockito
3.3%
JUnit
3.0%
Kafka
2.7%
Quarkus
2.3%
Liquibase
2.2%
Spock
2.1%
Maven
1.7%
JPA
1.7%
Inne
17%
React
61%
Vue
20%
Angular
17%
Node.js
8.7%
Next.js
7.8%
Redux
6.7%
NestJS
5.2%
Express
5.0%
Nuxt
2.8%
Laravel
2.4%
React Native
2.4%
jQuery
2.4%
Inne
13%
Android SDK
33%
Spring
31%
Retrofit
22%
Jetpack
16%
Spring Boot
12%
Dagger
11%
Inne
36%
Symfony
62%
Laravel
30%
Vue
11%
React
9.3%
Magento
7.1%
WordPress
6.4%
jQuery
6.4%
Doctrine
6.4%
Zend
3.9%
Inne
17%
Django
43%
Flask
23%
FastAPI
22%
Pandas
18%
SQLAlchemy
9.2%
pytest
9.2%
React
8.5%
NumPy
6.6%
Vue
4.0%
Inne
34%
Czy samodzielnie wybierasz oprogramowanie, z którego korzystasz w swojej pracy?
Nie
Tak
Nie: 75% 75% Tak: 25% 25%
Czy utrzymujesz zestaw testów?
Tak
Nie
Tak: 54% 54% Nie: 46% 46%
Czy w twoim projekcie jest CI?
Tylko osoby, które nie utrzymują zestawu testów
Tak
80%
Nie
12%
Nie wiem
8.4%
Czy w twoim projekcie jest code review?
Tak
Nie
Tak: 88% 88% Nie: 12% 12%

Przegląd kodu to kluczowa część procesu tworzenia oprogramowania, która pomaga w poprawie jakości kodu, zapewnieniu, że kod jest zgodny z najlepszymi praktykami i standardami kodowania, łatwy do utrzymania i bezpieczny. Efektywny przegląd kodu zaczyna się od ustalenie wytycznych i standardów procesu przeglądu, zdefiniowania zakresu, kryteriów oceny kodeksu oraz ról i obowiązków recenzentów. Obejmuje połączenie technik automatycznych i ręcznych. Zautomatyzowane narzędzia pomogą zidentyfikować m.in. naruszenia kodowania, luki w zabezpieczeniach. Ręczny przegląd przez doświadczonych programistów dostarcza cennych informacji jakościowych oraz umożliwia dzielenie się wiedzą, a także pomaga budować kulturę ciągłego doskonalenia w zespole programistów. Przegląd kodu powinien być prowadzony w sposób konstruktywny i pełen szacunku. Włączając przegląd kodu do procesu programowania, programiści mogą tworzyć wysokiej jakości oprogramowanie, które spełnia potrzeby użytkowników i interesariuszy.

Krzysztof Frańczak
Kierownik Zespołu JAVA
Aplikacje Krytyczne

Zarobki

Zarobki a typ programisty - wszystkie poziomy doświadczenia
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Embedded
9 971 PLN
Mobile
9 599 PLN
Backend
9 531 PLN
Fullstack
9 371 PLN
Frontend
7 936 PLN
Inne
10 447 PLN
Mobile
23 839 PLN
Embedded
23 723 PLN
Backend
21 602 PLN
Fullstack
20 659 PLN
Frontend
17 161 PLN
GameDev
15 706 PLN
Mobile
8 745 PLN
Fullstack
7 945 PLN
Backend
7 455 PLN
Frontend
7 256 PLN
Zarobki a typ programisty - junior
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Mobile
6 289 PLN
Backend
5 947 PLN
Embedded
5 705 PLN
Fullstack
5 651 PLN
Frontend
5 251 PLN
Backend
9 946 PLN
Fullstack
9 094 PLN
Frontend
7 730 PLN
Mobile
5 933 PLN
Backend
5 535 PLN
Frontend
5 450 PLN
Fullstack
5 271 PLN
Zarobki a typ programisty - mid
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Mobile
9 558 PLN
Backend
9 392 PLN
Embedded
9 261 PLN
Fullstack
8 656 PLN
Frontend
8 447 PLN
Inne
7 560 PLN
Backend
17 435 PLN
Embedded
16 851 PLN
Fullstack
16 820 PLN
Mobile
15 921 PLN
Frontend
14 822 PLN
Backend
10 784 PLN
Fullstack
10 599 PLN
Frontend
9 905 PLN
Zarobki a typ programisty - senior
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Backend
12 547 PLN
Embedded
12 331 PLN
Mobile
12 318 PLN
Fullstack
12 174 PLN
Frontend
11 966 PLN
Mobile
27 656 PLN
Backend
26 049 PLN
Embedded
25 450 PLN
Frontend
24 877 PLN
Fullstack
24 866 PLN
Zarobki a główny język programowania
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Go
13 630 PLN
Swift
10 375 PLN
C++
10 297 PLN
C
10 109 PLN
Kotlin
10 046 PLN
Java
9 814 PLN
Python
9 502 PLN
TypeScript
9 280 PLN
C#
9 049 PLN
HTML/CSS
8 408 PLN
JavaScript
8 095 PLN
PHP
7 815 PLN
SQL
7 332 PLN
Inne
7 992 PLN
Rust
33 673 PLN
Scala
27 500 PLN
Ruby
26 625 PLN
Kotlin
25 010 PLN
Go
24 204 PLN
Swift
23 479 PLN
C++
23 166 PLN
Java
22 115 PLN
C
21 712 PLN
C#
20 687 PLN
Python
20 204 PLN
TypeScript
20 008 PLN
SQL
17 629 PLN
JavaScript
17 569 PLN
PHP
17 472 PLN
HTML/CSS
9 841 PLN
Inne
24 672 PLN
TypeScript
8 925 PLN
Dart
8 625 PLN
C++
7 991 PLN
PHP
7 790 PLN
C#
7 521 PLN
Java
7 448 PLN
JavaScript
6 719 PLN
Python
5 968 PLN
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy badania
Partnerzy community
Patronat honorowy

Dzięki za Wasz wkład!


Wszystkim i każdej z ponad 10 000 osób z osobna dziękujemy za wypełnienie ankiety. To dzięki Wam możemy w 2023 roku przedstawić najbardziej kompleksowe badanie branży IT w Polsce.