Warsztat #287 Machine Learning & Deep Learning cz.1

  • 27.07.2019
  • Warszawa
  • dzień
  • 79 PLN
Typ szkolenia
Warsztat - Krótsze praktyczne ćwiczenia w większych grupach

Tryb szkolenia
  • W ciągu dnia

Adresaci szkolenia
  • Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie:

Celem warsztatu jest pokazanie na przykładach powszechnie wykorzystywanych rozwiązań w branży ML/AI. Każdy z omawianych algorytmów zostanie zaprezentowany od strony teoretycznej oraz implementacyjnej. Stack technologiczny: Python 3.X, numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, TensorFlow, Keras.

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych laptopów.

Podczas warsztatu zapewniamy dostęp do kawy, herbaty, wody. W porze obiadowej zapewniamy pizzę w wersji mięsnej lub wegetariańskiej.

Agenda: 1. Wstęp, nazewnictwo i źródła danych. 1. Preprocessing danych. 1. Rodzaje zmiennych. 1. Wyszukiwanie wartości odstających. 1. Uzupełnianie brakujących danych. 1. Encoding zmiennych kategorycznych. 1. Skalowanie danych. 1. Podział zbioru danych i walidacja krzyżowa. 1. Problem regresji. 1. Regresja Liniowa. 1. Regresja Wielomianowa. 1. Maszyny Wektorów Wspierąjacych (SVR + Kernel). 1. Drzewa Decyzyjne. 1. Lasy Drzew Losowych. 1. Zespół Extra-Trees. 1. Sieci neuronowe. 1. Miary oceny modeli przy problemie regresji. 1. Zadanie na danych rzeczywistych. 1. Podsumowanie.

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.


Zapisz się na kurs
Organizator szkolenia - StacjaIT - skontaktuje się z tobą w celu dokończenia procesu rejestracji