Warsztat #270 DevOps

 • 18.06.2019
 • Katowice
 • dzień
 • 79 PLN
Typ szkolenia
Warsztat - Krótsze praktyczne ćwiczenia w większych grupach

Tryb szkolenia
 • W ciągu dnia

Adresaci szkolenia
 • Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie:

Uwaga! Warsztat w wtorek!

Warsztat wprowadza w procesy Continuous Integration/Delivery oraz ruch DevOps. W sposób bardziej poglądowy a mniej techniczny, pozwala na zrozumienie ogółu nowoczesnego podejścia do wytwarzania oprogramowania, a także uporządkowuje terminologię i narzędzia zgromadzone wokół tych technik.

Podczas spotkania uczestnik pozna tematy strategii branchowania i wersjonowania, metod testowania pull-requestów, rodzajów testów i czasu ich użycia. Przedstawiony zostanie również schemat Git Flow oraz dobre inżynieryjne praktyki tworzenia kodu i pracy zespołu.

Warsztat przeznaczony jest dla liderów zespołów, kierowników produktów, dyrektorów i kierowników działów jak również dla osób pracujących przy wytwarzaniu oprogramowania.

Podczas warsztatu uczestnicy korzytają z własnych laptopów. Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz lunch.

Agenda:

 1. Elementy CI:
  • elementy składowe procesów CI;
  • wpływ działań CI na codzienną pracę interesariuszy projektu;
 2. Zakresy ryzyk adresowane w CI:
  • ryzyka techniczne w wytwarzaniu oprogramowania
  • ryzyka zarządcze
  • procesy CI – codzienna obsługa nieprzewidzianych zdarzeń.
  • niska jakość kodu źródłowego.
  • kod niegotowy do wdrożenia.
  • późne wykrywanie błędów.
  • merge'owanie zmian w kodzie przez kilka zespołów.
  • pojęcie długu technologicznego – źródła i zagrożenia;
  • informacje zwrotne z procesów CI a dług technologiczny;
 3. Wstęp do CI / CD.
  • ciągłe budowanie.
  • ciągłe testowanie.
  • ciągła inspekcja.
  • ciągłe wdrażania.
  • polityka wdrożeń.
  • konwencja nazewnicza wersji
  • wersjonowanie.
  • kategorie zespołów: infrastruktura, backend, frontend
 4. Automatyzacja i narzędzia
  • ciągłej integracji
  • ciągłej inspekcji
  • ciągłego testowania
  • automatyzacji konfiguracji infrastruktury
  • ciągłego wdrożenia
  • feature Flags / Feature Toggles
  • migracji schematu bazy danych
  • konteneryzacji
  • ciągłego monitoringu
 5. Lean Startup
  • optymalizacja przepływu wartości
  • kanban
  • build - Measure Learn
  • testy A/B
 6. Zarządzanie zmianą, czyli wdrożenie DevOps w organizacji
  • DevOps a Scrum
  • DevOps a Lean Startup
  • DevOps a ITIL

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.


Zapisz się na kurs
Organizator szkolenia - StacjaIT - skontaktuje się z tobą w celu dokończenia procesu rejestracji