Warsztat #274 Machine Learning & Deep Learning - wprowadzenie i przegląd algorytmów

 • 15.06.2019
 • Warszawa
 • dzień
 • 79 PLN
Typ szkolenia
Warsztat - Krótsze praktyczne ćwiczenia w większych grupach

Tryb szkolenia
 • W ciągu dnia

Adresaci szkolenia
 • Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie:

Celem warsztatu jest pokazanie na przykładach powszechnie wykorzystywanych rozwiązań w branży ML/AI. Każdy z omawianych algorytmów zostanie zaprezentowany od strony teoretycznej oraz implementacyjnej. Stack technologiczny: Python 3.X, numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, TensorFlow, Keras.

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych laptopów. Organizator zapewnia kawę herbatę oraz pizzę w porze lunchowej.

Agenda:

 1. Wstęp, nazewnictwo i źródła danych.
 2. Preprocessing danych.
 3. Problem klasyfikacji i miary oceny modeli.
  1. Regresja Logistyczna.
  2. Maszyny Wektorów Wspierąjacych (SVM + Kernel).
  3. Drzewa Decyzyjne.
  4. Lasy Drzew Losowych.
  5. Naiwny Bayes.
  6. Metoda Najbliższych Sąsiadów (K-NN)
  7. Sieci neuronowe.
 4. Problem regresji i miary ocen modeli.
  1. Regresja Liniowa.
  2. Regresja Wielomianowa.
  3. Maszyny Wektorów Wspierąjacych (SVR + Kernel).
  4. Drzewa Decyzyjne.
  5. Lasy Drzew Losowych.
  6. Sieci neuronowe.
 5. Redukcja wymiarowości i metody wizualizacji danych.
  1. Drzewa Decyzyjne
  2. Principal Component Analysis (PCA)
  3. t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)
 6. Podsumowanie i zakończenie.

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.


Zapisz się na kurs
Organizator szkolenia - StacjaIT - skontaktuje się z tobą w celu dokończenia procesu rejestracji