Warsztat #238 Full Stack JavaScript - RxJS - podstawy reaktywnego programowania

 • 30.03.2019
 • Warszawa
 • dzień
 • 79 PLN
Typ szkolenia
Warsztat - Krótsze praktyczne ćwiczenia w większych grupach

Tryb szkolenia
 • W ciągu dnia

Adresaci szkolenia
 • Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie:

Przedstawiamy kolejny warsztat z serii Full Stack JavaScript, w którym zapoznamy się z biblioteką RxJS oraz reaktywnym programowaniem w JavaScript. RxJS to biblioteka wspierająca reaktywne programowanie przy użyciu Observables, pozwala na łatwiejsze programowanie operacji asynchronicznych. Rozwiązuje problemy, które mamy w Promisach czy funkcjach zwrotnych (callbacks).

RxJS to odpowiednik Lodash, jednakże przeznaczony do obsługi strumieni zdarzeń (event streams).

W ostatnim czasie sporo mówi się o reaktywnym programowaniu, a sama biblioteka jest wykorzystywana jako dependency w takich projektach jak Angular (po stronie przeglądarki), czy NestJS (po stronie serwera).

Najtrudniejszy aspekt programowania reaktywnego, to zacząć myśleć reaktywnie!

Aby nauczyć się myśleć reaktywnie z RxJS, najpierw musimy poznać i zrozumieć jego podstawy, w jaki sposób działają streamy, jak je tworzyć, łączyć, a także zmieniać przesyłane w nich wartości poprzez operatory.

Ucząc się wbudowanych operatorów na przykładach, przestawimy nasze myślenie tak, żeby pozbyć się imperatywnych nawyków pisania kodu. Zamienić architekturę stateful na architekturę reaktywną opartą o strumienie.

Czego się nauczysz?

Poznasz podstawowe elementy RxJS, takie jak Observable, Observer, operator, subscription - pisząc je od podstaw samemu.

Na praktycznych przykładach będziesz się uczył wbudowanych operatorów, dzięki czemu szybciej je zrozumiesz i lepiej zapamiętasz ich zastosowanie.

Dzięki przygotowanym ćwiczeniom zobaczysz jakie korzyści płyną z pisania kodu reaktywnego i unikania przechowywania samemu stanu aplikacji.

Nauczysz się wykorzystywania RxJS po stronie przeglądarki oraz serwera.

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest przeznaczony dla programistów ze znajomością JavaScript/ES2015 w zakresie podstawowym. Zagadnienia, które będą używane, ale nie omawiane na warsztacie to: - konstrukcje warunkowe, - pętle, - operatory logiczne, - var, const, let, - funkcja, - klasa, - ES Modules (import/export) - arrow function - Promise - callback

Dlaczego JavaScript?

JavaScript pojawił się ponad 20 lat temu jako język skryptowy w przeglądarkach internetowych, czyli po stronie klienta. Później zawitał też po stronie serwera jako Node.js, a dalszy jego rozwój pozwala nam dziś budować aplikacje mobilne, desktopowe, programować bazy danych, a nawet roboty.

Czy wiedziałeś, że najbardziej popularne IDE dla web developerów Visual Studio Code jest napisane w TypeScript HTML i CSS ?

Idea “Full Stack JavaScript” opiera się na wykorzystaniu technologii webowych, HTML, CSS i JavaScript we wszystkich etapach budowy aplikacji: - Strony internetowe (Czysty HTML+CSS+JavaScript, Angular, React, Vue) - Aplikacje mobilne (Cordova, Capacitor, Ionic, NativeScript) - Aplikacje desktopowe (Electron) - Serwer (Node.js, Express, NestJS, Fastify) - Bazy danych (MongoDB Shell) - IoT (Cylon.js, Johnny-five)

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Podczas warsztatu zapewniamy dostęp do kawy, herbaty, wody oraz ciastek. W porze obiadowej zapewniamy pizzę w wersji mięsnej lub wegatariańskiej.

Agenda:

 1. Podstawy RxJS.
  • Podstawy działania strumieni
   • Observable
   • Observer
   • Subscription
   • Callback vs Promise vs Observable
  • Tworzenie strumieni
   • Własny strumień: Observable.create()
   • Wbudowane kreatory strumieni: of, from, fromEvent, timer...
  • Jak działają operatory
   • Użycie metody pipe()
   • Podstawowe operatory: map, filter, reduce, switchMap
  • Observable i Observer w jednym
   • Subject
   • Behavior Subject
   • Replay Subject
  • MultiCasting
   • Cold i Hot Observable
   • Operatory publish, share, multicast
  • Praktyczne zastosowanie operatorów.
  • debounceTime
  • throttleTime
  • combineLatest
  • retry
  • merge
  • delay
  • bufferTime
  • switchMap
  • takeUntil

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.


Zapisz się na kurs
Organizator szkolenia - StacjaIT - skontaktuje się z tobą w celu dokończenia procesu rejestracji