JS, React, Redux

4000.0 PLN 3800.0 PLN

JS, React, Redux

17.05.2021
Online
Programista/Architekt

Czego się nauczysz

 • Dzięki kursowi będziesz gotowy do realizowania projektów SPA (single-page-application), korzystając z React Router
 • Stworzysz logikę aplikacji internetowej przy użyciu najnowszych technik programowania obiektowego i funkcyjnego
 • Będziesz zarządzać danymi w swoich aplikacjach w oparciu o bibliotekę React Redux
 • Zrealizujesz połączenia z serwerami REST API, dzięki którym zapiszesz lub odczytasz dane użytkownika
 • Ułożysz strukturę plików w swojej aplikacji, dzięki czemu utrzymasz czystość i czytelność kodu

Korzyści ze szkolenia dla Ciebie

Rozwiń swoje kompetencje front-end!
 • Wirtualna Klasa
  Uczysz się zdalnie, ale jednocześnie w grupie i z wykładowcą. W trakcie kursu masz z nimi stały kontakt i zawsze możesz liczyć na wsparcie.
 • Live coding
  47 godzin programowania na żywo, przy wsparciu wykładowcy oraz grupy powodują, że Twoje postępy w praktycznym pisaniu kodu będą błyskawiczne.
 • Dla pracujących
  Uczysz się w poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowo-wieczornych, dlatego łatwo połączysz naukę z pracą.
 • Praktyczna wiedza
  Pozwoli Ci w przyszłości aplikować na więcej ofert pracy.
Dla kogo jest to szkolenie?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają już za sobą pierwsze doświadczenia z kodowaniem.

Przystępując do niego powinieneś:

 • znać już HTML5 i CSS3 w stopniu średnio zaawansowanym,

 • mieć podstawową wiedzę z zakresu podstaw programowania,

 • znać podstawy JavaScript

 • umieć posługiwać się narzędziami deweloperskimi Google Chrome

Program

 • BLOK 0 - PREWORK
  Czas trwania: 20 h

  Są to materiały wstępne, które przerobisz w domu samodzielnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

 • BLOK 1 - JS, ES6, React + Redux
  Czas trwania: 9 tygodni (110 h)

  Łączona nauka samodzielna z nauką w Wirtualnej Klasie z wykładowcą i grupą.

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
  - zmienne, kontrola przepływu programu
  - tablice (metody tablicowe, wstęp do: map, filter, forEach)
  - funkcje (funkcje anonimowe (ES5) - wyrażenia funkcyjne, funkcje czasu, funkcje wbudowane: Math, operacje na stringach i number)
  - obiekty (słowo kluczowe this, wstęp do class i porównanie z konstruktorem funkcyjnym)
  - DOM (Lista najpopularniejszych eventów, propagacja eventu i podpinanie się pod elementy, obsługa formularza i jego pól)
  - Node.js, Webpack (konfiguracja środowiska)
  - Arrow Functions, Funkcje wyższego rzędu, Pure Functions
  - Destrukturyzacja, rozproszenie, łańcuchy szablonowe, export&import
  - Dokładne omówienie obiektowości
  - Promise, Fetch, Async/Await
  - Przygotowanie środowiska (Create React App (CRA), Czym jest React?, Pierwsza aplikacja, wstęp do JSX)
  - JSX (Wyrażenia, Atrybuty elementów, Zagnieżdżanie i klucze)
  - Komponenty (Podstawy, Props, Zagnieżdżanie i dzielenie)
  - Podstawy zdarzeń, Stan aplikacji
  - Hooks - useState (Warunkowe renderowanie i blokowanie wyświetlania)
  - Metody cyklu życia komponentu, Wstęp do useEffect
  - Rozwinięcie tematu useEffect
  - Przekazywanie parametrów, Przekazywanie zdarzeń
  - Formularze
  - Omówienie custom hooks, Zadania kolejne z formularzy
  - Fetch a React, JSON Server
  - React Router
  - Omówienie biblioteki, Struktura plików, Implementacja: Store, Actions, Reducers, Dispatch
  - Combine Reducers, Trzy przykazania Reduxa, Redux data flow, Redux devtools
  - Komponenty wyższego rzędu HOC, Mądre i głupie komponenty
  - Funkcja connect, Mapowanie Reduxa na komponenty, React Context Provider
  - Asynchroniczne Akcje
  - Middleware + Redux Thunk
  - Selektory, Redux i react router
  - Proptypes
  - Redux Zaawansowany

Podobne szkolenia

Nie ma tu szkolenia dla Ciebie?
Napisz czego szukasz!