Warsztat #429 Zarządzanie konfiguracją – projektowanie modeli usług i logicznych modeli konfiguracji

79.0 PLN

Warsztat #429 Zarządzanie konfiguracją – projektowanie modeli usług i logicznych modeli konfiguracji

24.10.2020
Tryb zdalny
dzień
Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie: Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

"Zarządzanie konfiguracją – projektowanie modeli usług i logicznych modeli konfiguracji" to warsztat, którego celem jest poszerzenie kwalifikacji w zakresie zarządzania komponentami usług IT i ich konfiguracją.

Aby wynieść jak najwięcej umiejętności z warsztatu przydatne będzie posiadanie podstawowej wiedzy z obszaru dobrych praktyk zarządzania usługami IT.

Do kogo skierowany jest warsztat?

 • Osoby zaangażowane w przygotowywanie zmian w środowisku teleinformatycznym, w ich weryfikację, autoryzację, wdrażanie i ocenę;
 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesu zarządzania komponentami usług i konfiguracją oraz za jego bieżące funkcjonowanie;
 • Pracownicy i kadra kierownicza działów IT i firm informatycznych. Konsultanci i specjaliści IT.

Czego się nauczysz w trakcie warsztatu?

 • jak zaplanować zarządzanie konfiguracją
 • jak zbudować efektywny model konfiguracji z dekompozycją usług IT od procesu biznesowego do elementów infrastruktury teleinformatycznej
 • jak identyfikować elementy konfiguracji usług
 • jaka szczegółowość danych jest właściwa
 • jakie atrybuty i relacje są przydatne
 • jak zadbać o aktualność w bazie CMDB (Configuration Management Database)

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 • Zarządzanie komponentami usług IT i ich konfiguracją – proces, cele, kluczowe kroki, produkty, wyzwania
 • Model konfiguracji i elementy konfiguracji
 • Klasy elementów konfiguracji i relacje
 • Atrybuty elementów konfiguracji
 • Role w procesie zarządzania komponentami usług i konfiguracją
 • Pomiar skuteczności działania procesu
 • Interfejsy z innymi procesami
 • Wymagania na systemy informatyczne wspierające zarządzanie konfiguracją usług.

Forma warsztatu: - 30 % wykład - 70% Ćwiczenia

alt

Agenda:

 1. Główne cele, zakres wytyczne
 2. Logiczny model konfiguracji
 3. Relacje
 4. CMS / SKMS
 5. Przepływ prac w kontekście RFC
 6. Zarządzanie zasobami
 7. Model aktywności SACM
 8. Wejścia i wyjścia
 9. Interfejsy, wyzwania i zagrożenia
 10. Ćwiczenia:
  • Projektowanie planu zarzadzania konfiguracją
  • Projektowanie Logicznego modelu konfiguracji
  • Projektowanie modelu usługi
  • Identyfikacja relacji i atrybutów CI
  • Funkcje systemu zarządzania konfiguracją

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Podobne szkolenia