Warsztat #408 Funkcyjne programowanie w JavaScript

79 PLN

Warsztat #408 Funkcyjne programowanie w JavaScript

29.08.2020
Tryb zdalny
dzień
Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie: Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Funkcyjne programowanie (FP) nie jest wcale nowym paradygmatem, bo siega aż lat 60-tych (a więc jest starsze niż programowanie obiektowe (OOP)), ale historycznie zostało nieco zapomniane, natomiast dziś znów zyskuje na popularności. I słusznie, albowiem pozwala pisać bardziej zwięzły deklaratywny kod (wyrażający "co" komputer ma wykonać, a nie "jak"), który jest łatwiejszy w testowaniu, a trudniej w nim o błędy. Używając FP piszemy programy, które składają się jedynie z funkcji, i to w większości takich, które są "czyste" (jeśli damy im ten sam argument, to zwrócą tę samą wartość, i nigdy nie zmienią niczego innego w programie). Czyste funkcje są łatwiejsze w testowaniu, a zbudowane z nich programy mają mniej bugów. Nowoczesne JavaScriptowe aplikacje coraz częściej używają funkcyjnego paradygmatu, a techniki, których nauczysz się na tym warsztacie pozwolą Ci stać się bardziej wszechstronnym programistą.

Czego się nauczysz?

  • Na warsztacie poznasz podstawy pracy z paradygmatem funkcyjnego programowania w JavaScripcie, jego użyteczność i wartość w pisaniu bardziej bezpiecznych, łatwiejszych w testowaniu i utrzymaniu, nowoczesnych aplikacji.

Dla kogo jest ten warsztat?

Elixir jest wyśmienity dla: - Dla programistów z początkową lub zaawansowaną znajomością JavaScript, którzy chcą poszerzyć swój zestaw narzędzi programistycnzych o paradygmat funkcyjny.

Wymagania wstępne - Podstawowa znajomość JavaScriptu (zmienne, typy danych, funkcje, pętle, if-else, etc.)

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Agenda: 1. Czym jest JavaScript w kontekście funkcyjnego programowania 2. Koncepty funkcyjnego programowania używane w JavaScript 3. Przykładowe użycia 4. Ćwiczenia 5. Przykłady użycia funkcyjnego paradygmatu w "mainstreamie" (np. we frameworku React) 6. Ćwiczenia

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej w momencie poprawy sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa.

Podobne szkolenia