Warsztat #404 Wprowadzenie do Elixir i frameworku Phoenix

79 PLN

Warsztat #404 Wprowadzenie do Elixir i frameworku Phoenix

15.08.2020
Tryb zdalny
dzień
Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie: Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Elixir jest back-endowym, deklaratywnym, dynamicznym funkcyjnym językiem, który bazuje na Erlangu (i używa Erlang VM), ale swoją składnię bierze z Ruby. Elixir ma różnorakie zastosowania (aplikacje sieciowe, gry, IoT (Internet of Things)), jest łatwy w użyciu, i w wiekszości przypadków pozwala pisać programy w relatywnie małej ilości kodu (często dzięki pattern matching). Każdy Elixirowy program zbudowany jest z wielu procesów, które wymieniają między sobą wiadomości i, jeśli upadną, powstają z pomocą specjalnych procesów nazywanych nadzorcami (supervisors). Wreszcie, Phoenix jest frameworkiem typu MVC porównywalnym do Rails, Laravel, czy Django, który pozwala pisać sieciowe aplikacje (a także budować API oraz aplikacje działające w czasie rzeczywistym) z zadziwiającą łatwością.

Czego się nauczysz? - Na warsztacie poznasz podstawy języka Elixir (koncepty funkcyjnego programowania, typy danych, przykłady dobrych praktyk). Zbudujesz małą back-endową aplikację używając frameworku Phoenix. A także zrozumiesz jakie są praktyczne zastosowania Elixir, czy i gdzie można znaleźć pracę jako Elixirowiec, i dlaczego Elixir zyskuje na popularności.

Dla kogo jest ten warsztat?

Elixir jest wyśmienity dla: - początkujących programistów (Elixir ma bardzo minimalistyczną składnie, co ułatwia uczenie) - programistów zainteresowanych funkcyjnymi językami (Elixir, Erlang, etc.) - programistów, którzy chcą nauczyć się nowego języka (z roku na rok Elixir zyskuje na popularności, i wyśmienicie nadaje się do IoT (Internet of Things))

Wymagania wstępne - podstawowa wiedza na temat programowania (zmienne, funkcje, pętle, if-then-else, etc.) oraz używania terminalu/konsoli/cmd

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Agenda: 1. Czym jest Elixir, Erlang, i Phoenix 1. Koncepty funkcyjnego programowania używane w Elixir 1. Typy danych 1. Mix CLI i praca z konsolą/terminalem 1. Pierwsza aplikacja 1. Architektura MVC (Model-View-Controller) 1. Aplikacja sieciowa typu CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej w momencie poprawy sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa.

Podobne szkolenia