Warsztat #397 Wprowadzenie do Pythona

 • 25.07.2020
 • Tryb zdalny
 • dzień
 • 79 PLN
Typ szkolenia
Warsztat - Krótsze praktyczne ćwiczenia w większych grupach

Tryb szkolenia
 • W ciągu dnia

Adresaci szkolenia
 • Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie: Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Dzięki swojej prostej składni oraz bogatym zestawie bibliotek znalazł miejsce w takich dziedzinach jak analiza danych, uczenie maszynowe, aplikacje internetowe oraz wielu innych.

Warsztat Wprowadzenie do Pythona obejmuje zapoznanie się z podstawami tego języka programowania. Program szkolenia obejmuje niezbędną teorię oraz zestawy ćwiczeń pozwalające na wypróbowanie poznanych zagadnień w praktyce. Warsztat powstał jako aktualizacja i dopasowanie do bieżących potrzeb wielokrotnie realizowanego w ramach Stacji IT warsztatu Python - szybki start.

Podczas warsztatu: - poznasz składnię języka Python, - typy danych charakterystyczne dla tego języka wraz z przykładami ich zastosowania, - środowisko pracy interaktywnej Jupyter Notebook, - nauczysz się korzystać w pracy z modułów zewnętrznych.

Wymagania wstępne: - podstawowa znajomość dowolnego języka programowania, - znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (zmienna, funkcja, pętla itp.)a, - znajomość obsługi komputera wyposażonego w wybrany system operacyjny wraz z podstawową obsługą linii poleceń Windows, macOS, Linux.

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Agenda:

 1. Wprowadzenie
  1. Obszary zastosowań języka Python
 2. Środowisko interaktywne Jupyter Notebook
  1. Podstawy pracy z interpreterem
 3. Podstawowe elementy języka
  1. Składnia języka Python
  2. Zmienne i podstawowe typy danych w języku Python
  3. Podstawowe operacje na danych
 4. Złożone typy danych
  1. Krotki, listy, słowniki
   1. Cechy w/w struktur danych.
   2. Operatory charakterystyczne dla tych typów danych.
   3. Operatory indeksowania oraz slice.
  2. Łańcuchy znaków
   1. Operatory dla typów znakowych.
   2. Typy łańcuchów znaków i różnice między nimi.
   3. Formatowanie łańcuchów znaków.
  3. Typy zmienne (ang. mutable) i niezmienne (ang. immutable) w języku Python
 5. Sterowanie przebiegiem programu
  1. Instrukcje warunkowe
  2. Pętle (for, while)
 6. Funkcje
  1. Definiowanie i wywoływanie funkcji.
  2. Parametry pozycyjne i nazwane funkcji.
  3. Wartości domyślne parametrów.
 7. Obsługa plików.
  1. Pliki binarne i tekstowe
  2. Operacje na plikach

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej w momencie poprawy sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa.


Zapisz się na kurs
Organizator szkolenia - StacjaIT - skontaktuje się z tobą w celu dokończenia procesu rejestracji