Gdańskie Centrum Informatyczne

Gdańskie Centrum Informatyczne

Gdańsk
51-200

Firma

 Zapewniamy jednostkom Gminy Miasta Gdańska wspólną obsługę informatyczną. Nasze centrum powstało, aby wprowadzić i zapewnić standaryzację świadczonych usług IT oraz wdrożyć wspólne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Działamy jak typowe Centrum Usług Wspólnych w obszarze informatyki, zajmując się nowoczesnymi technologiami, bazującymi na rozwiązaniach uznanych dostawców. Gdańskie Centrum Informatyczne powstało 1 sierpnia 2017 roku jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska, na bazie pracowników Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W lutym 2018 roku dołączyli do nas pracownicy IT z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straży Miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego. W kwietniu grono jednostek obsługiwanych przez nas powiększyło się o Gdańskie Centrum Świadczeń, a od września 2018 roku realizujemy również zadania związane z nadzorem, obsługą informatyczną i administrowaniem Gdańską Platformą Edukacyjną. 

Gdańskie Centrum Informatyczne 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, STANDARYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPARENTNOŚĆ 

Stos technologiczny

Usługi i doradztwo informatyczne

Opinie o Gdańskie Centrum Informatyczne (0)