Instytut Badań Edukacyjnych

Warszawa
300
Oferty pracy (1)

Firma

 Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 300 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych. 

Opinie o Instytut Badań Edukacyjnych (0)

Dodaj opinię

Stos technologiczny

HTMLPHP7LaravelPythonJavaScriptSQL

Nasze oferty

Sortuj

Domyślnie
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

Special offer

Fullstack PHP Developer

medium

13 000 - 13 500 PLN

Kontrakt B2BUmowa o pracę

Warszawa

Praca zdalna 50%

Bardzo dobrze
PHPHTML
Dobrze
LaravelJavaScriptReact