RadBrackets

RadBrackets

Wrocław
10-30

Firma

About Us

Jesteśmy boutique software housem, a przez boutique rozumiemy to, że kładziemy nacisk na jakość, a nie ilość.

Nasi specjaliści wywodzą się głównie ze świata JVM, w szczególności upodobaliśmy sobie Kotlina.

Pracując z nami, co 2 tygodnie możesz liczyć na sesję feedback i możliwość konsultacji technicznych, skierowanych na aktualnie wykonywaną pracę lub rozwój personalny.

Radbrackets zawsze będzie firmą skierowaną na współpracę zdalną. 

We are a small software house that implements tailor-made software.
We believe that the best applications have their source in through knowledge pf business domain as well as effective client communication. 

We are lifelong learners who always opt for tools that fully meet customer needs.
We rely on Test Driven Development and implement our products in the heart of Domain Driven Design. 

We strongly believe that systematic client feedback enabling us to make project adjustments regularly is a key to success.
Therefore, Continuous Delivery and agile methodology are essential in our collaboration. 

Stos technologiczny

JavakotlinprogramowanieSpring BootkafkaDocker, Kubernetes, AWS

Opinie o RadBrackets (0)