Brave Sp. z o.o

5.0 (5 reviews)

Kraków
11

Firma

Bravelab jest krakowskim Python Software Housem skupionym na usługach IT Staff Augmentation oraz Software Development Consulting. Od 2010 roku uczestniczymy w budowaniu i rozwoju platform internetowych z wykorzystaniem Pythona. Naszą misją jest bycie zaufanym partnerem dla naszych klientów i współpracowników. Wierzymy w zarządzanie systemem, a nie ludźmi. Szukamy efektywnych sposobów na osiągnięcie celów firmy przy jednoczesnym zachowaniu work life balance. 

Nasze portfolio zawiera kilkadziesiąt projektów z różnych branż i krajów, jak: USA, Wielka Brytania, Niemcy. Przez wiele lat próbowaliśmy różnych technologii, jednak nasze serca od zawsze były i są przy Pythonie. Aktualnie pracujemy z klientami głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. 

Projekty, w których bierzemy udział, są w większości projektami typu Backend, w których uczestniczy od dwóch do kilkunastu programistów. Dzięki działaniu głównie w modelu Team extension mamy możliwość uczestniczenia w większych projektach przy jednoczesnym zachowaniu rodzinnej kultury organizacyjnej Bravelab.

To, na czym zależy nam najbardziej, to organiczny rozwój organizacji poprzez rozwój jej współpracowników. Dzieje się tak dzięki dzieleniu się wypracowanym zyskiem firmy oraz budowaniu środowiska opartego na rozumieniu potrzeb własnych, zespołu, klientów oraz partnerów.

***

Bravelab is a Cracow-based Python Software House focused on IT Staff Augmentation and Software Development Consulting services. We have been building and developing web platforms using Python since 2010. Our mission is to be a trusted partner for our clients and colleagues. We believe in managing systems, not people. We look for effective ways to achieve company goals while maintaining a work-life balance. 

Our portfolio includes dozens of projects from different industries and countries such as the US, UK and Germany. We have tried different technologies over the years, but our hearts have always been and are with Python. We currently work with clients mainly from the UK, Germany and Poland. 

The projects we take part in are mainly backend projects involving two to a dozen developers and working mainly in the Team extension model we have the opportunity to take part in larger projects while maintaining the family culture of Bravelab.

We care most about the organisation's organic growth through collaborators' development. This is done by sharing the profit generated by the company and building an environment based on understanding the needs of ourselves, the team, clients and partners.

Opinie o Brave Sp. z o.o (0)

Dodaj opinię

Stos technologiczny

Saleor.ioPythonAPIsDjangoFastAPIHasura.ioGraphQLPostgreSQLAmazon AWSSQLAlchemy