Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Białystok
160

Firma

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie ze Świadczeniodawcami dba o zdrowie obywateli zarówno poprzez działania profilaktyczne, jak też należytą jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej oraz efektywne gospodarowanie środkami publicznymi.

NFZ staje się silną i nowoczesną organizacją z przejrzystą strukturą organizacyjną z jasno określonymi zadaniami i odpowiedzialnością. Rozwój instytucji i podejmowanie nowych wyzwań odbywa się wyłącznie przy udziale Pracowników. Wiedza, kompetencje, umiejętności i zaangażowanie mają kluczowe znaczenie dla osiągania celów strategicznych NFZ.

Stos technologiczny

Linux, Windows Server, Windows Client, VmWare ESXi, VmWare V Center

Opinie o Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (0)