Master Care

Master Care

Warszawa
150-200

Firma

Specjalizujemy się w procesie rekrutacji oraz outsourcingu ekspertów oraz całych zespołów. Nasi kontraktorzy uczestniczą w lokalnych i międzynarodowych projektach dla światowych dostawców usług informatycznych, telekomunikacyjnych, sektora finansowego, firm logistycznych, farmaceutycznych, non-profit oraz sektora publicznego.

Stos technologiczny

.NetJavaC#MagentoSalesforcePythonPHPMySQLBashAngularReact

Opinie o Master Care (0)