Master Care

Warszawa
150-200

Firma

Specjalizujemy się w dostarczaniu zasobów HR z dziedziny szeroko pojętego IT do średnich i dużych firm na rynku polskim i zagranicznym.

Stos technologiczny

.NetJavaC#MagentoSalesforcePythonPHPMySQLBashAngularReact