Green CEnergy

Green CEnergy

2 lokalizacje
5

Firma

Jesteśmy niewielką firmą technologiczną pracującą nad nowoczesnymi rozwiązaniami dla sektora fotowoltaiki. Nasze działania obejmują rozwój narzędzi stosowanych do monitoringu, nadzoru i optymalizacji farm fotowoltaicznych oraz prace badawcze nad optymalizacją ich efektywności. Wraz z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej realizujemy autorski projekt "Optymator PV", który został doceniony i współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Stos technologiczny

PythonCGit

Opinie o Green CEnergy (0)