Politechnika Gdańska, Centrum Usług Informatycznych

O nas

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej jest ośrodkiem świadczącym usługi w zakresie technologii informacyjnych na rzecz innych podmiotów Uczelni. Przedmiotem działalności Centrum jest:

  • projektowanie usług ICT oraz systemów informatycznych,
  • wdrażanie i dalsze utrzymanie bieżące usług i systemów,
  • administrowanie infrastrukturą sprzętową niezbędną do realizacji ww. zadań,
  • zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników (w zakresie Katalogu usług),
  • przeprowadzanie niezbędnych szkoleń,
  • publikowanie materiałów pomocniczych oraz instrukcji

Rekrutujemy

Nasze oferty pracy