Softjourn Inc

Softjourn Inc

3 locations
200

Company

Jesteśmy firmą outsourcingową. Wykonujemy projekty dla klientów, którzy przychodzą do nas z konkretnym problemem. Zespoły wewnątrz Softjourn zapewniają wsparcie dla istniejących aplikacji, konsultacje, a także opracowują całościowe rozwiązania i zajmują się wdrażaniem ich od początku do końca. Kodujemy w myśl zasady: Live Through Software! Specjalizujemy się w czterech domenach: Ticketingu, FinTechu, Card&Payments i Media&Entertiment. Nasi pracownicy to nie tylko specjaliści w swoim fachu, ale i eksperci jednej z tych branż.

 

Tech stack

Java 8Java EE 7GroovySpringHibernateJBossGlassFishTomcat.NET#CXamarinAsp.Net MVCAsp.Net FormsEntity FrameworkSignalRiOSAndroidPhoneGapReact NativeTitanium Mobile App DevelopmentPHPLaravelJavaScriptAngular.jsNode.jsExpressHTML5TicketinguFinTechu

Employer reviews Softjourn Inc (0)