Description of the cluster:
In the Cluster CCS (Cross Channel Services) we are delivering cross functional services for implementations in the CCB / Onlinebanking Plattform of Commerzbank. CCS is enabling, testing and implementing functional and non-functional requirements in J2EE Plattform in an agile approach.

Description of the position:
In your role on a Workplace Engineer you take care that the developer workstations are equipped with the perfect hardware and software. You enable developers to work productively with the latest developer tools.

Very well
Linux/UnixOpenShift

As a Operations Engineer you will be responsible for:

 • Infrastructure and application support of the NFT environment
 • Deployment and maintenance of the environment
 • Deployment of infrastructure changes
 • Administration of OpenShift on NFT environment
 • Continuous development of configuration automation of OpenShift and Redis
 • Setup of technical users, environment passwords, certificates, service endpoints


Alternative tasks:

 • Coordination with NFT-Test Team
 • Support for performance analysis
 • Support for monitoring (Dynatrace)

Which technology & skills are important for us?👌

 • Good knowledge of Linux/Unix
 • Good knowledge of OpenShift administration

Nice to have:

 • Basic knowledge of DevOps Automation
 • Basic knowledge of network architecture
 • Basic knowledge of Jenkins
 • Basic knowledge of OpenShift & OpenShift Console
 • Basic knowledge of Tomcat
 • Basic knowledge of Azure Cloud

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.